ထီးစဲခါး ေရတံခြန္

== ထီးစဲခါးေရတံခြန္==
ရွမ္းအေခၚကေတာ့ တိစိုင္းခါး(တံစက္ၿမိတ္ေရက်တာနဲ႔တူတဲ့ ေရဆိပ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရိွပါတယ္) ပအိုဝ္းလိုကေတာ့ ထီစိူင္းခါးေပါ့။ အခုနာမည္တြင္ေနတာကေတာ့ ထီးစိုင္းခါး။ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကယားျပည္နယ္ နယ္ျခားျဖစ္တဲ့ နမ့္တံဘက္ေခ်ာင္း (နမ့္တမ္ဖတ္) ကေန ျဖစ္လာတဲ့ သဘာဝေရတံခြန္ပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္ ထဲမွာေတာ့ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေက်ာ ေက်း႐ြာအုပ္စုမွာ တည္ရိွၿပီးကယားျပည္နယ္ဘက္မွာေတာ့ လြယ္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လိြဳင္လင္ေလးေက်း႐ြာအုပ္စုမွာ တည္ရိွပါတယ္။ တကယ္သာယာ လွပတဲ့ ေနရာပါ။ လြယ္ေကာ္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၁၅ မိုင္ခန္႔ေဝးကာ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နဲ႔ ၁၇ မိုင္ခန္႔ေဝးၿပီး ကားစီးရင္ ၁ နာရီေလာက္နဲ႔ ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခု ထီးစဲခါး အနားမွာရိွတဲ့ ေမတၲာဝါဒီေဘးမဲ့ေက်ာင္းကို တည္ေထာင္သူဦးပညာဝံသက ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္အား 23.3.2012 တြင္ လွဴေပးခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးသုခမိႏၵက လက္ခံယူၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ သထံုမူမင္းကြန္း ကမၼဌာန္းအား ျပန္လည္လွဴေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ ေတာင္ႀကီး ဦးပႏိၲတ ကမကထျပဳၿပီး ကမၼဌာန္း စတင္ေဆာက္လ်က္ပါ။ ၂၀၁၅ ခုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရကလည္း ေျမဧက ၃၅ ဧက သတ္မွတ္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခု မၾကာခင္မွာ တရားစခန္း စတင္ဖြင့္မယ္လို႔ ဆရာေတာ္ဦးပႏၲိက ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။ ထီစဲခါး လာလည္သူမ်ား ေရတံခြန္အလွကို ၾကည့္ရႈနိုင္ရန္ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ အရွင္သုခနိႏၵမွ ကြန္ကရစ္တံတား တစ္ခု လွဴဒါန္းေပးထားပါတယ္။ (သုခမိန္) ေမတၱာေပါင္းကူးတံတားတဲ့။ သၾကၤန္ကာလမွာ ထီးစဲခါးေရတံခြန္မွာ ေရလာေဆာ့ကစားၾကပါတယ္။ လြိဳင္ေကာက္ေရာက္ရင္ လာလည္နိုင္ လာေရာက္ခံစား နိုင္ပါေၾကာင္း။Zai Kha 2 Zai Kha 3 Zai Kha 4 Zai Kha 5 Zai Kha 6 Zai Kha Zai Kha1

About laisaitai