သာသနာအတြက္ အားတက္မိပါ၏

3 Lotus

ျမတ္ဗုဒၶသည္ သံသရာဝဲၾသဃေရအယဥ္တြင္ ေမ်ာလြင့္ေနၾကရေသာ သတၱဝါအနႏၲတို႔ကို ထုတ္ေဆာင္ကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလတိုင္ေအာင္ ပါရမီေတာ္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းပူးေတာ္မူျပီး ေလာကတြင္ ထင္ရွားရွိပါလ်က္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အမွန္တရားသစၥာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေတာ္ မူခဲ့၏။ ထိုသို႔ အမွန္တရားကို သိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သံသရာဝဲၾသဃနယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူရ၏။ တစ္ဖန္ မိမိထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူသည့္ အမွန္တရားတို႔ကို သတၱဝါေဝေနယ်တို႔ အားလည္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို ညြန္ျပေတာ္မူ၏။
ထိုျမတ္ဗုဒၶ ညြန္ျပသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည့္ သတၱဝါအနႏၲတို႔သည္လည္း အမွန္တရားကို သိျမင္၍ သံသရာဝဲၾသဃနယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကရေလ၏။ ထိုျမတ္ဗုဒၶ၏ အမွန္တရား သိျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ တပည့္သာဝက အဆက္ဆက္တို႔သည္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိရာကာလမွ ယေန႔ေခတ္ကာလ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ယခုေရႊရတုေမြးေန႔ရွင္ အရွင္သုခမိႏၵသည္လည္း တစ္ပါးအပါအဝင္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္အႏုေမာ္ သာဓုေခၚပါ၏။ အရွင္သုခမိႏၵအား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ခြင့္ ရသူမ်ားကား အရေတာ္ပါေပစြ။
ထိုျမတ္ဗုဒၶ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မူခဲ့သည့္ အမွန္သစၥာတရားးမ်ားကား နက္နဲ၏။ သိမ္ေမြ႕၏၊ သာမန္လူတို႔ ျမင္ႏိုင္သိႏိုင္ခဲ၏။ ပညာဥာဏ္ၾကီမားသူတို႔၏ က်က္စားရား ျဖစ္၏။ ေတြးေတာ ၾကံဆထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ထင္ရွားရွိေသာ သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္၏ သိျမင္ဖို႔ရာ ပါရမီပါ သူတို႔သာ သိျမင္ခြင့္ရွိေသာ တရားမ်ားျဖစ္၏။
ဘံုသံုးပါး၌ က်င္လည္ကုန္ေသာ သတၱဝါအားလံုးတို႔သည္ ဆင္းရဲမွ လြတ္လိုၾက၏။ ထိုသို႔ဆင္းရဲမွ လြတ္လိုေသာ ဆႏၵရွိၾကေသာ္လည္း လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းနည္းလမ္းကို မသိၾကေပ။ နည္းလမ္းသိဖို႔ အသာထား မိမိလြတ္ေျမာက္လိုသည့္ ဆင္းရဲအစစ္အမွန္ႏွင့္ ထိုဆင္းရဲ၏ နယ္ပယ္ကိုပင္ မသိရွိဘဲ ျဖစ္ေနၾက၏။ ထိုသို႔သတၱဝါမ်ား မသိရွိသည့္ ဆင္းရဲအစစ္အမွန္ႏွင့္ ဆင္းရဲ၏နယ္ပယ္၊ ထိုမွ လြတ္ေျမာက္ ေၾကာင္းနည္းလမ္းတို႔ကို ျမတ္ဗုဒၶက ထုတ္ေဖာ္လမ္းညြန္ေတာ္မူထား၏။
လူနတ္ျဗဟၼာသတၱဝါ အမ်ားစုတို႔သည္ မိမိတို႔ ရရွိထားသည့္ ဘဝခႏၶာ၏ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈ၊ သက္ရွိသက္မဲ့ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔၏ ျပည့္စံုမႈကို ခ်မ္းသာဟု မွတ္ယူထားၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ထိုလူ႔ဘဝ နတ္ဘဝ ျဗဟၼာဘဝ ႏွင့္စည္းစိမ္ဥစၥာ ျပည့္စံုမႈကို လိုလားေတာင့္တၾက၏၊ ရရွိရန္ အားထုတ္ၾက၏။ ဤနည္းဤပံုျဖင့္ ဘဝခႏၶာ သံသရာေရအယဥ္ေၾကာဝယ္ စံုဆန္ေမ်ာေနၾကရေပ၏ ဤသည္ကို ဆင္းရဲဒုကၡ မထင္မွတ္ၾကေပ။ ထိုသို႔မထင္ မွတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ၾကရသည္မွာ အတိတ္ဘဝသံသရာတစ္ေၾကာဝယ္ ဦးေဆာင္ခ်ဳပ္ကိုင္လာသည့္ မသိမႈ အဝိဇၨာတရား၏ ဖံုးအုပ္ခံထားရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။
ျမတ္ဗုဒၶက ထိုသတၱဝါအမ်ားစု ခ်မ္းသာဟု ထင္မွတ္ေနသည့္ သတၱဝါအားလံုး ရရွိထားေသာ ဘဝခႏၶာႏွင့္ ထိုသတၱဝါတို႔ က်င္လည္ရာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု နယ္ပယ္အားလံုးကိုဆင္းရဲဒုကၡ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္လင္းေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေတာ္မူ၏။ ထိုဆင္းရဲဒုကၡမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းတို႔ကိုလည္း တိက်ေအာင္ ညြန္ျပေတာ္မူ၏။ ထိုနည္းလမ္းေကာင္းတို႔သည္ သာသနာေတာ္ သက္တမ္း ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ ကာလတိုင္ ေရာက္ေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းအဆက္ဆက္တို႔၏ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာမႈေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ မေပ်ာက္ပ်က္ေသးေပ။ ဤသည္မွာ သံသရာဝဋ္ ၾသဃညြတ္မွ အမွန္လြတ္လိုသူ၊ က်င့္ၾကံပြားမ်ားအားထုတ္လိုသူတို႔အဖို႔ ကံေကာင္းသည့္ အခြင့္အေရးထူး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ သာသနာေတာ္တြင္းကာလမွာ လူလာျဖစ္ခြင့္ရသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါ၏။ ထိုအခြင့္အေရးကို ရေအာင္ယူတတ္ဖို႔ကား သံသရာခရီးသည္ျဖစ္ေသာ မိမိတို႔၏တာဝန္သာ ျဖစ္၏။ ထိုအခြင့္အေရးမ်ိဳး လက္မလြတ္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ျမတ္ဗုဒၶက သတၱိသတသုတၱန္ျဖင့္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေတာ္မူထားပါ၏။
ထိုသုတၱန္၏ဆိုလိုရင္းအခ်ဳပ္မွာ-
သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အမွန္သစၥာတရားကို သိေအာင္ လုပ္ေပႏိုင္သူ တစ္စံုတစ္ဦးက အေမာင္……….. ။ အသင္သည္ နံနက္အခ်ိန္မွာ အၾကိမ္တစ္ရာ ေန႔လည္အခ်ိန္မွာ အၾကိမ္ တစ္ရာ၊ ညေနအခ်ိန္မွာ အၾကိမ္တစ္ရာ ခၽြန္ထက္ေသာလွံျဖင့္ အထိုးခံႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ အမွန္သစၥာတရားကို သင္သိေအာင္လုပ္ေပးမည္။ အေမာင္………အဲ.ဒီလို လွံျဖင့္ အထိုးခံႏိုင္ပါ့မလား-ဟု ေမးလာလွ်င္ အမွန္သစၥာတရားကိုသာ သိရမည္ဆိုပါက သင္ဘာမွ အေထြအထူး ေတြးေတာစဥ္းစားမေနႏွင့္ အခ်ိန္မဆြဲဘဲနဲ႔ ျမန္ျမန္သာ သြားျပီး၊ အထိုးခံလိုက္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေမ်ာခဲ့က်င္လည္ခဲ့ရတဲ့ အတိတ္ဘဝသံသရာမွာ ဘယ္အမွန္သစၥာကိုမွ မသိရတဲ့ အခုလို လွံအထိုးခံရျပီး အက်ိဳးမရွိ ေသခဲ့ရတဲ့ ဘဝေတြက မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားခဲ့ျပီ၊ အခု လွံျဖင့္ အထိုးခံျပီး ေသရမွာက အမွန္သစၥာကို သိျပီးအက်ိဳးရွိရွိ ေသရတာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ… ဟူ၍ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ျမတ္ဗုဒၶ တိုက္တြန္းေတာ္မူရျခင္းမွာ အမွန္သစၥာတရား သိရွိဖို႔အေရးႏွင့္ သစၥာတရားကို သိေအာင္ ညြန္ျပႏိုင္သူႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဖို႔အေရးမွာ အလြန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဆိုခဲ့ျပီးေသာ သုတၱန္ေဒသနာေတာ္ကို ႏွလံုးမူအေလးထားျပီး နယ္သူနယ္သား သူေတာ္စင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဆံုးမထားသည့္……….-
-ခြင့္သာခုိက္မွ မလိုက္ခ်င္လွ်င္ အမိုက္နင့္ျပင္ရွိေသးေလလိမ့္လား၊
-ခြင့္သာဆဲမွ မခဲခ်င္လွ်င္ အလြဲနင့္ျပင္ရွိေသးေလလိမ့္လား၊
-ခြင့္သာတုန္းမွ မရုန္းခ်င္လွ်င္ အရွံးနင့္ျပင္ရွိေသးေလလိမ့္လား၊
မျဖစ္ရေလေအာင္ အမွန္သစၥာတရား ညြန္ၾကားျပသႏိုင္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ အခြင့္ၾကံဳခိုက္ လံု႔လစိုက္ျပီး ဝိပႆနာတရားအလုပ္မ်ား ပြားမ်ားအားထုတ္သင့္ၾကေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းတိုက္တြန္းအပ္ပါ၏။
ဤစာစုျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ႏွစ္ရပ္သာသနာ ျပန္႔ပြားရာ ျပန္႔ပြားေၾကာင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရႊရတုေမြးေန႔ရွင္ အရွင္သုခမိႏၵအား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာျဖင့္ သာသနာႏွင့္ ဘာသာအက်ိဳးကို ဆထက္တိုးကာ သည္ပိုးႏိုင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းေမတၱာပတၱနာ ျပဳလိုက္ပါ၏။
ပေႆယ်ံ တံ ဝႆသတံ အာေရာဂ်ံ။
အရွင္စႏၵာဝရ (ေျမာင္းျမ)
ဝိနယပိဋကမဟာဌာန
န. ပ. သ၊ ရန္ကုန္။

Tags:

About laisaitai