ေမတၱာ နဲ႔ ဝဋ္ဆုိတာ

(၁) တစ္ေယာက္ေသာသူအေပၚေမတၱာမ်ားမ်ားပို႔လ်ွင္ေရာင္ျပန္ဟပ္တယ္ဆိုတာမွန္ပါသလား အရွင္ဘုရား။Nangthu Zawpwae

(၂) ဝဋ္ဆိုတာဒီဘဝမွာပဲလည္တယ္ဆိိုတာေကာမွန္ပါသလားဘုရား။

ေမးခြန္းရွင္ Nangthu Zarpwae
(1) ၅၂၈ အတြက္ လံုးဝမွန္ပါတယ္။ ေမတၱာဆိုတာ ေဒါသရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ ေဒါသထြက္ရင္ စိတ္ပူမယ္။ ေမတၱာထားရင္ စိတ္ေအးမယ္။ ေရာင္ျပန္ဟပ္တာကို မေမ်ွာ္သင့္ပါဘူး။ ေမတၱာစိတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းပါတယ္။

 

(2) စိတ္ျဖစ္စဥ္ (စိတ္အဆင့္ဆင့္)မွာ ေဇာ ၇ ခ်က္ရိွတယ္။ ပထမေဇာက ဒီ ဘဝ မွာ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ခုခ်က္ခ်င္း သူမ်ားကို ၿပံဳးျပ သူမ်ားကလည္း ျပန္လည္ၿပံဳးျပပါမယ္။ ခုခ်က္ခ်င္း သူမ်ားကို လက္သီးနဲ႔ထိုး သူမ်ားလည္း ခ်က္ခ်င္း ကိုယ့္ကုိယ္ ျပန္ထိုးမယ္။ သတၱမေဇာကေတာ့ ဒီဘဝကေသျပီး ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းဘဝမွာ အက်ဳိးေပးမယ္။ အလယ္ေဇာငါးခ်က္ (ဒုတိယေဇာမွ ဆ႒မေဇာ) ကေတာ့ နိဗၺာန္မေရာက္ေသးသမွ် အခန္႔သင့္ရင္ သင့္သလို အက်ဳိးေပးပါမယ္။ ေကာင္းတဲ့ကံလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့ကံေတြ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ပါမယ္။ (ဥပမာ ရွင္သာရိပုတၱရာဟာ ပညာထက္ဖို႔ က်ဳိးစားခဲ့လို႔ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ပညာႀကီးသူျဖစ္ခဲ့တယ္) မေကာင္းမႈကံေတြလုပ္ရင္ ဝဋ္ဆိုတဲ့ကံဆိုးေတြက ဘဝမ်ားစြာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ (ဥပမာ အဂၤုလိမာလဟာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ကံေတြျပဳခဲ့ဖူးလို႔ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္) ဒါေၾကာင့္ ဝဋ္ဆိုတာ ဒီဘဝ မွာလည္း လည္သလို နိဗၺာန္ မေရာက္ေသးသမွ် လည္ေနဦးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဝဋ္ကံေတြ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ ဝိပႆနာတရား အားထုတ္ၾကရတယ္္

About laisaitai