ရတုအလီလီေဆာင္စြမ္းေစ

1372 – ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ 26. 4. 2011 ၊ အဂၤ ါေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕၊ လြယ္တိန္ခမ္းေက်ာင္းတိုက္းၾကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ နယ္လွည့္ဓမၼကထိက ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဘဒၵႏ ၱသုခမိႏၵ၏ ေရႊရတုေမြးေန႔

ပူဇာသဘင္ အခမ္းအနားတြင္

ႏိူင္ငံေတာ္စာေပ (18) ဆုရွင္ ေျမလယ္မင္းလြင္ ေရးဖြဲ႔သီကံုးသည့္

ရတုလီလီေဆာင္စြမ္းေစ

အမည္ရိွ ထပ္ကြန္႔ရွစ္ဆယ္ေပၚေတးထပ္

* ေတာင္တန္းသာသနာ ျပဳရာအတြက္DSC08672

တုကာဖက္ မမီႏိုင္စရာ

လူ႔ရြာအတြက္ အရွည္ခုိင္မာေအာင္

ၾကည္လိႈင္သဒၶါ ေမတၱာပြား

ေဆာင္စြမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕  ေမွာင္ခန္းဖယ္ခဲ့

ေတာင္တန္းနယ္လွဲ႔ (လွည့္) , ျပဳသာသနာသည္

လူ႔ကမၻာမွာ လင္းလက္ေစတကား ။

 

* အစဥ္ရႈမမွိန္ရ တစ္ခြင္လူ႔ထိန္ပ

အရွင္သုခမိႏၵ အမ္ေအဆရာသည္

ျမန္ျပည္ရြာ ေပါင္းအေဆြအား

မာန္ေခ်စြာ ေဟာင္းအေမြတရားေတြနဲ႔

ေကာင္းေစသားလို႔ မွန္းဆေမွ်ာ္ကာ

အမ်ားအက်ိဳးကုိ ေဆာင္ကာထမ္းပါလို႔

ေအာင္ရာလမ္းသို႔ ျမန္းၾကေစရာ ။

 

* နယ္ဝတိ ံ နန္းအလွ  ရြယ္ခ်ိန္လႊမ္းစရာ့

လြယ္တိန္ခမ္းမွ  သုခမိန္ဆရာသည္

မုနိႏၵာ ေဒသနာပန္းေတြနဲ႔

ျပည္ရြာတစ္ဝွမ္း လႊမ္းလ်က္အလွဆင္ေန

အစြမ္းထက္ ဓမၼအရွင္ေပ ။

 

* လူ႔ေျမအေအးေျဖ႕ (ျဖည့္)  ႏုသေျပ  ေမႊးအေလ့

ရတုေရႊေမြးေန႔ တိုင္ခဲ့ပါျပီ

ၾကိဳင္မဲွ႔ (မွည့္) သဒၶါစည္ အရွင္စြမ္းေဆာင္ခဲ့ေလး ။

 

 

* ဘဝဂ္မကၾကည္ျမ ထက္လွမီရ

တကၠသီလ မွ ေနမင္းတစ္ဆူသည္

ျပည္အလင္းမူကို ဖန္ဆင္းႏိုင္ခဲ့ေလး ။

 

* သစ္ေနအထုမက လွစ္ေျခြအႏုဓမၼ

ေခတ္ေရႊရတုမွ ရတုအလီလီကုိ

တုမမီေအာင္ ေဆာင္စြမ္းေစဘုရာ့ေလး ။

 ႏိူင္ငံေတာ္စာေပ (18) ဆုရွင္ ေျမလက္မင္းလြင္

About laisaitai