ဟုိလိန္းေစတီေတာ္

Ho Laung Pagoda Shan State,

ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ကုိ ရွမ္းေတြက (ေမြေတာ္ဟုိလိန္း) (မူရ၁္ေတဳ,၈ွဴဝ္လုိင္း)လုိ႔ေခၚၾကတယ္။ ဟုိလင္း (၈ွဴဝ္လိင္း) ေမ်ာက္ဦးေခါင္း ဆုိတဲ့ေဝါဟာရကေန ဆင္းသက္လာျခင္းပါ။ ကာလၾကာေတာ့ ေဝါဟာရေတြ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ယခုအခါ ဟုိလိန္း (၈ွဴဝ္လုိင္း) ဟုေခၚၾကတယ္။

ေမြေတာ္

ေမြေတာ္လုိ႔ ရွမ္းေတြေခၚေဝၚျခင္းဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဓါတ္ေတာ္အစစ္ ကိန္းဝပ္တဲ့ ဘုရားမ်ားေစတီမ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တန္ခုိးႀကီး ေမြေတာ္မ်ား မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရတယ္။ ေမြေတာ္ဟုိလိန္း၊ ေမြေတာ္မုိင္းေနာင္၊ ေမြေတာ္က်ဳိင္းလိန္၊ ေမြေတာ္လုိင္းခ(လဲခ်ား)၊ ေမြေတာ္ ကကၠဴ၊ ေမြေတာ္မုိင္းစစ္၊ ေမြေတာ္မုိင္းေယာ္ စတာေတြဟာ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား တည္ထားကုိးကြယ္ထားတဲ့ ဘုရားေတြျဖစ္ၿပီး ပင္မေစတီေတာ္ႀကီး ပတ္ပတ္လည္မွာ ေစတီရံငယ္ေတြ မ်ားစြာ ဝန္းရံတည္ထားတဲ့ ပံုစံေတြျဖစ္တယ္။ ေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ေစာ္ဘြားမ်ား အႀကီးအကဲမ်ားက တည္ထားၿပီး က်န္သည့္ ေစတီရံမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုမ်ားက ဝန္းရံတည္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

DSC005891a

တည္ေနရာ

ေမြေတာ္ဟုိလိန္းကေတာ့ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္း မုိင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ (ယခင္က်ဳိင္းတံုေစာ္ဘြားနယ္) မွာ တည္ရွိၿပီး သံလြင္ျမစ္ကမ္းနံေဘး  (၄) ဖာလံုေလာက္ေဝးတဲ့ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ တည္ရွိကာ ရႈခင္းအထူးေကာင္းမြန္တဲ့ ေနရာတစ္ခုပါ။ ေစတီကေနၿပီး အေနာက္ဘက္ကုိ လွမ္းၾကည့္ပါက ေကြ႕ေကာက္စီးဆင္းေနတဲ့ သံလြင္ျမစ္ကုိ အေဝးကလွမ္းျမင္ရပါတယ္။ အေရွ႕ဘက္၊ ေျမာက္ဘက္ နဲ႔ ေတာင္ဘက္တြင္ ျမင့္မားေသာ သံလြင္ေတာင္တန္းႀကီးက နံရံလုိ ကာဆီးတားသည္ကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ေတာင္ေျခ ဟုိလိန္းရြာကေတာ့ အိမ္ေျခ ၅၀ ေလာက္ရွိပါမယ္။ ရွမ္းမိသားစုေလးေတြပါ။ သူတုိ႔က ေတာင္ယာေတြ လုပ္ကုိင္စားေသာက္တယ္။ ေရလုပ္ငန္းလုပ္တယ္။ ဘုရားပဲြကာလမွာ သူတုိ႔အတြက္ အလုပ္ျဖစ္တယ္ေပါ့။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတာေၾကာင့္ ပညာေရးလြန္စြာ နိမ့္က်လွပါတယ္။

DSC005928a

ေမြေတာ္ဟုိလိန္းရဲ႕ သမုိင္း

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေမ်ာက္မင္းဘဝျဖစ္စဥ္က ဘဝတစ္ခုနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ေမ်ာက္မင္းဟာ ငယ္သားေမ်ာက္ ၅၀၀ ကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ေရၾကည္ရာ မ်က္ႏုရာကုိ ရွာေဖြလွည့္လည္ရာ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ သဲေသာင္ျပင္အနီးကုိ ေရာက္လာပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္ေရစီးသန္တာေၾကာင့္ ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္းကုိ ကူးႏုိင္ဖုိ႔ လံုးဝအခက္အခဲေတြ႕ေနပါေတာ့တယ္။ ဘုရားအေလာင္းေမ်ာက္မင္းက ေမ်ာက္အားလံုး ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းကို ကူးေျမွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ သီလတန္ခုိးကုိ တုိင္တည္ၿပီး သစၥာဆုိပါတယ္။ ငါသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ဘုရားဧကန္စင္စစ္ျဖစ္မည္ ဆုိပါက ေမ်ာက္အေပါင္းတုိ႔ ျမစ္ကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ျမစ္အလယ္တြင္ ေက်ာက္္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ား ေပၚေပါက္ပါေစသား ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳပါတယ္။ သီလရဲ႕ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္ နံနက္အခ်ိန္တြင္ သံလြင္ျမစ္အတြင္း ေက်ာက္ႀကီးတစ္တံုး ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေပၚေပါက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္းက ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းသုိ႔ ဦးစြာခုန္ကူးၿပီး ႏြယ္ႀကိဳးမ်ားကုိ ရွာေဖြ၊ အေရွ႕ဘက္ကမ္း သစ္ပင္မွာ ႏြယ္တစ္စခ်ည္္ၿပီး ခါးတြင္တစ္စခ်ည္ထားကာ ႏြယ္ႀကိဳးစႏွင့္အတူ ေက်ာက္တံုးႀကီးမွတဆင့္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းသုိ႔ခုန္ကူးတယ္။ ခန္႔မွန္းထားတဲ့ ႏြယ္ႀကိဳး အနည္းငယ္ တုိေနတာေၾကာင့္ ဘုရားအေလာင္းေမ်ာက္မင္းဟာ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ကုိ ဆဲြကုိင္မိေသာ္လည္း တန္းလန္းႀကီးျဖစ္ေနေတာ့တယ္။

ဘုရားအေလာင္းေမ်ာက္မင္းသည္ ေမ်ာက္ငယ္အေပါင္းတုိ႔အား မိမိ၏ ေက်ာေပၚသုိ႔ တက္ႏွင္းေစၿပီး ႏြယ္ႀကိဳးတန္းကုိိ ခုိစီးေစကာ ျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းသုိ႔ ကူးေစခဲ့သည္။ ေမ်ာက္ငယ္ငါးရာ ျဖတ္ကူးခိ်န္မွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသျဖင့္ ေမ်ာက္မင္းသည္ အားအင္ကုန္ခန္းလာေတာ့သည္။ လက္ေတြလည္းေညာင္း ခါးသည္လည္း ျပတ္လုမတတ္ ခံစားေနရရွာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမ်ာက္ငယ္ေလးမ်ား ျမစ္ထဲသုိ႔ မက်ေစရန္အတြက္ အံႀကိတ္ၿပီး အားတင္းထားခဲ့ေလသည္။ ေမ်ာက္ငယ္မ်ားအားလံုး ျမစ္အေရွ႕ဘက္သုိ႔ ေရာက္သြားေသာအခါ သစ္ပင္ကုိ ဆဲြထားေသာလက္သည္ ခြန္အားမရွိေတာ့သျဖင့္ ေမ်ာက္မင္းႀကီး ျပဳတ္က်ေလေတာ့သည္။ ႏြယ္ႀကိဳးစတစ္ဖက္မွာ ခါးကုိ ခ်ည္ထားသျဖင့္ ေမ်ာက္မင္းသည္္ ျမစ္ထဲသုိ႔ ျပဳတ္က်ကာ ျမစ္အလယ္မွာရွိသည့္ ေက်ာက္တံုးေပၚသုိ႔ ျပဳတ္က်ကာ ဦးေခါင္းေတာ္လဲကြဲ ရင္္ညႊန္႔ေတာ္မွ အရုိးေတြလည္း က်ဳိးကာ ေသြးမ်ားထြက္က်လာေလေတာ့သည္။ ထုိေသြးစက္မ်ားသည္ ျမစ္လယ္ေခါင္ ေက်ာက္တံုးႀကီးေပၚသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရာမွ ယခုတုိင္ ထုိေက်ာက္တံုးႀကီးအေပၚ အနီကြက္မ်ား က်န္ေနေသးသည္။

ဘုရားအေလာင္းေမ်ာက္မင္းသည္လည္း အားကုိခဲကာ ေက်ာက္တံုးေပၚမွ တဆင့္ ျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းသို႔ ခုန္ကူးႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒဏ္ရာပ်င္းထန္ခဲ့သျဖင့္ ေမ်ာက္မင္းသည္ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရင္း ကံကုန္သြားခဲ့ေလသည္။ ေမ်ာက္ငယ္အေပါင္းတုိ႔သည္ ခုိကုိးရာမဲ့ျဖစ္ၿပီး စုိးရိမ္ပူေဆြး ငုိေၾကြးကုန္၏။ ထုိအခါ သိၾကားမင္းပလႅင္ ပူေလာင္လာသျဖင့္ သိၾကားမင္းသည္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္အသြင္ ဖန္ဆင္းၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေမ်ာက္အေပါင္းတုိ႔အား ဦးေဆာင္ကာ သစ္ကုိင္းေခ်ာက္မ်ားရွာေဖြေစခဲ့ မီးသၿဂႋဳဟ္ေစခဲ့သည္။ မီးသၿဂၤ ိဳဟ္ခ်ိန္ ေမ်ာက္မင္းအမတ္ေလးေကာင္တုိ႔သည္လည္း မီးထဲသုိ႔အတူ ခုန္ခ်၍ ေသဆံုးခဲ့ၾကပါသည္။ မီးသၿဂႋဳဟ္သည့္ေနရာကား ယခု ဟုိလိန္းေစတီေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္အနီးတြင္ တည္ရွိသည္ ဟုဆုိသည္။

DSC005904

ေစတီျဖစ္ေပၚလာပံု

တစ္ေခတ္ၿပီး တစ္ေခတ္ ႏွစ္ပရိေစၧဒၾကာလာေသာအခါ ေတာရေဆာက္တည္ေသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ ေမ်ာက္မင္းသၿဂႋဳဟ္သည့္ေနရာ အနီးတြင္ ညအခ်ိန္ ေရာင္ျခည္ေတာ္မ်ား ကြန္႔ျမဴးေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ ေစတီတည္ရန္ ဆႏၵေပၚထြန္းခဲ့ေလသည္။ မုိးလင္းေသာအခါ အနီးအနားရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ ေခၚယူကာ ေရာင္ျခည္ေတာ္ ကြန္႔ျမဴးခဲ့သည့္ေနရာအတြက္ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ခန္႔ ေတာရွင္းခဲ့ရေလသည္။ ေျမမ်ားကုိ ညီေအာင္တူးေနခ်ိန္ အမည္မသိ အဘုိးအုိတစ္ဦးေရာက္လာခဲ့သည္။

“ဘာေတြ လုပ္ေနၾကပါသလဲ”

“ေစတီတည္ဖုိ႔ ေျမေတြတူး ေျမေတြညိႇေနတယ္ အဘုိး၊ အဘုိးေစတီ တည္တတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကူညီပါလား အဘုိးညႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္”

“ရပါတယ္”

အဘုိးအုိႏွင့္ အတူ ေျမႀကီး ခုနစ္လႊာတူးခဲ့ၾကရာ မပ်က္မစီးတဲ့ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္း၏ ဦးေခါင္းခံြေတာ္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ အဘုိးအုိတုိ႔က ထုိေမ်ာက္မင္းဦးေခါင္းခြံကုိ ဌာပနာကာ ေစတီတည္ခဲ့ၾကသည္။ ေစတီေတာ္ကုိလည္း “ဟုိလိန္း = ေမ်ာက္ဦးေခါင္း” ေစတီဟု အမည္တြင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေစတီေတာ္၏ အထိမ္းအမွတ္ သက္ေသအျဖစ္ အဘုိးအုိက ေမ်ာက္မင္းႀကီးႏွင့္ ေမ်ာက္ငယ္ငါးရာတုိ႔၏ ရုပ္တုကုိ ေက်ာက္သားျဖင့္ ထုလုပ္ေစခဲ့တယ္။ (တေပါင္းပဲြေရာက္တုိင္း ထုိေမ်ာက္ရုပ္မ်ားကုိ ထုတ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားက သစ္သားျဖင့္ ေမ်ာက္ရုပ္မ်ဳိးစံု အရြယ္မ်ဳိးစံုကုိ ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သိၾကားမင္းက ထုိသစ္သားရုပ္မ်ား တာရွည္ခံေအာင္ အဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး ေက်ာက္ရုပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေစခဲ့သည္ ဟုလည္း ဆုိတယ္)။

ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း ထုိအဘုိးအုိသည္ မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာ ဘယ္မွာသြားစားေၾကာင္း၊ ဘယ္ေနရာမွာ သြားတည္းခုိအိပ္စက္ေၾကာင္း မည္သူကမွ် သတိမထားမိခဲ့ၾကေခ်။ သုိ႔ေသာ္ မနက္မုိးလင္းတာနဲ႔ အဘုိးအုိက ဘယ္ေနရာက ေပၚလာမွန္းမသိ အရင္ေရာက္ေနေလသည္။ ေစတီေတာ္ ၿပီးသည္အထိ မည္သူကမွ် အဘုိးအုိရဲ႕ နာမည္ကုိလည္း မသိခဲ့။ ေနရပ္ကုိလည္း မသိခဲ့ၾကေပ။ ေစတီေတာ္ ေရစက္ခ်ပဲြၿပီးသြားမွ အဘုိးအုိကုိ သတိတရေမးျမန္းၾကရာ အဘုိးအုိလည္း မရွိေတာ့ေပ။ ရဟန္းေတာ္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အရ ထုိအဘုိးအုိသည္ သိၾကားမင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရေလသည္။ သိၾကားမင္း ဦးေဆာင္၍ တည္ထားေသာ ေစတီျဖစ္သျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္ ပုိမုိ အေလးထား ယံုၾကည္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေစတီေတာ္ ထီးတင္ပဲြက်င္းပၿပီး မၾကာခင္ ညတစ္ညတြင္ ထူးဆန္းၿပီး ေခ်ာက္ခ်ားစရာေကာင္းေသာ မုိးသက္ေလျပင္းႀကီး က်ေရာက္ခဲ့တယ္။ ငလွ်င္လႈပ္သကဲ့သုိ႔ ေက်ာက္ခဲေတြ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ပြတ္တုိက္ကဲြအက္သံမ်ား ဆူညံစြာ ေပၚထြက္လာတယ္။ ရဟန္းေတာ္သည္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္ဘဲ ပန္းဆီမီးတုိ႔ကုိယူကာ ေစတီေတာ္ တစ္စံုတစ္ခု အေႏွာက္အယွက္မရွိေအာင္ တုိင္တည္ခဲ့ေလသည္။ ထုိခဏအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး မုိးေလမ်ား ၿငိမ္သက္သြားေတာ့တယ္။

မနက္မုိးလင္းလာတဲ့အခ်ိန္ ဆရာေတာ္သည္ ေစတီေတာ္ဘက္သုိ႔ လွမ္းၾကည့္စဥ္ အဘုိးအုိကုိ ျပန္ေတြ႕ရတယ္။ အဘုိးအုိက ဆရာေတာ္အနားကုိ လာၿပီး မေန႔ညက အျဖစ္အပ်က္ဟာ နဂါးတုိ႔က ေစတီေတာ္ကုိ သူတုိ႔ နဂါးျပည္သုိ႔ ပင့္ေဆာင္လုိလုိ႔ ေျမႀကီးကုိ ကၽြံေအာင္ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ ဆရာေတာ္လည္း နဂါးမ်ား မပင့္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ဟုေမးရာ အဘုိးအုိက ေစတီေလွခါးရင္းမွာ ဂဠဳန္အရုပ္ ထုလုပ္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာကာ သူကုိယ္တုိင္ တစ္ေန႔တည္း ၿပီးစီးေအာင္ ဦးေဆာင္ လုပ္သြားခဲ့ေတာ့တယ္။ ထုိအခ်ိန္မွစၿပီး နဂါးတုိ႔ရဲ႕ ေႏွာက္ယွက္မႈမွ ကင္းေဝးခဲ့ရတယ္။

ေစတီအေနအထား

ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ကုိ ဘယ္ခုႏွစ္သကၠရာဇ္မွာ တည္ထားမွန္း တိတိက်က် မသိခဲ့ရေပ။ သိၾကားမင္း ဦးေဆာင္ၿပီး တည္ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုရားအေလာင္း ေမ်ာက္မင္းရဲ႕ ဦးေခါင္းခံြေတာ္နဲ႔ ေဂါတမဘုရားရဲ႕ ေမြေတာ္ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဌာပနာထားခဲ့ၾကတယ္။ ေစတီေတာ္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေတာင္ဘက္မွာ ရတနာတံခါးေပါက္ တစ္ေပါက္ရွိေနျခင္းပါ။ ေရွးတံုးက ေစတီရဲ႕ရတနာတံခါးေပါက္ဟာ တေပါင္းလဆန္းမွာ တျဖည္းျဖည္း ပြင့္လာၿပီး တေပါင္းလျပည့္မွာ အကုန္ပြင့္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္သြားတာနဲ႔ ရတနာတံခါးေပါက္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္ပိတ္သြားၿပီး တေပါင္းလကြယ္မွာ လံုးဝပိတ္သြားတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ဘုရားဖူးမ်ားက မိမိတို႔ ပါလာတဲ့ အေၾကြေစ့ေတြ၊ လက္ဝတ္ရတနာေတြကို အဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး ရတနာတံခါးေပါက္ထဲ ဝင္ေအာင္ ပစ္ထဲ့ကာ လွဴဒါန္းသြားၾကတယ္။ ေစတီေတာ္ ေအာက္ေျခကေတာ့ ေလးေထာင့္ပံုျဖစ္ၿပီး ၁၅ ေတာင္ပတ္လည္ ရွိကာ အျမင့္ တစ္ေတာင္ရွိပါတယ္။ ေစတီအျမင့္ကေတာ့ အေတာင္ (၂၀)ခန္႔ ျမင့္ၿပီး ရွမ္းေစတီဟန္ျဖစ္ကာ ထီးေတာ္ကလည္း (၃၁)ဘံု ရွမ္းထီးျဖစ္တယ္။ ေစတီရဲ႕ ခါးမွာ ေထာင့္ေလးေထာင့္ အရံေစတီငယ္ တစ္ဆူစီ ရွိပါတယ္။ ေစတီေတာ္ကုိ အုတ္တံတုိင္း ႏွစ္ထပ္ကာရံထားၿပီး အတြင္းတံတုိင္းရဲ႕ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွာ အဝင္မုခ္ေစတီ တစ္ဆူစီ ရွိိကာ သံုးလံေလာက္က်ယ္ပါတယ္။ အတြင္း တံတုိင္းကုိ နဂါးပတ္ထားတဲ့ပံုစံ လုပ္ထားၿပီး အဝင္မုခ္တစ္ခုလွ်င္ ျခေသၤ့ႏွစ္ေကာင္ ထုလုပ္ထားပါတယ္။ ေစတီေပၚက ကႏုတ္ပန္းေတြကလည္း ေရွးဆန္တယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ လက္ယာသန္႔တယ္။ အႏုပညာဆန္တယ္။ ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔ရဲ႕ အာခီတက္ခ်ာ Architecture အေၾကာင္းေရးသားရင္ ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ရဲ႕ အာခီတက္ခ်ာ (ေရွးေဟာင္းဗိသုကာ)နဲ႔ စာတမ္းတင္သြင္းရင္ Ph.D ဘဲြ႕အတြက္ အလြယ္တကူရႏုိင္တယ္။

DSC00738

ေစတီကုိ ဆင္ခံေစတီအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ဆင္ (၁၂)ေကာင္ ရွိကာ လက္ရာေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ ဆင္ေတြရဲ႕ အၾကားမွာ ပံုစံမ်ဳိးစံု နတ္သား နတ္သမီးရုပ္ၾကြမ်ား ျပဳလုပ္ထားတာေတြ႕ရၿပီး လက္ရာကေတာ့ အမ်ားနဲ႔ မတူ တမူထူးျခားေနပါတယ္။ ေစတီေတာ္ကုိ ေရွးကတည္းက ေရႊသကၤန္းနဲ႔ ကပ္လွဴပူေဇာ္ခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၂ ခုမွာေတာ့ မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္က ေစတီေတာ္ရဲ႕ ေအာက္ပုိင္းကုိ ေၾကးျပားကပ္ေစကာ ေရႊခ်လွဴဒါန္းေတာ္မူခဲ့တယ္။

ေစတီေတာ္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ နတ္ေရတြင္း တစ္တြင္းရွိၿပီး အဲဒီတြင္းထဲကေရဟာ ေဆးျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ယူဆၾကတယ္။ မ်က္စိၾကည္ေစတယ္၊ နားၾကည္ေစတယ္လုိ႔ အယူအဆရွိတယ္။ ေသာက္ရင္ က်န္းမာေရးေကာင္းတယ္ ေရာဂါကင္းတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ ေစတီေတာ္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာ ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ရွိၿပီး ေရွးေဟာင္းလက္ရာေတြ မ်ားစြာရွိတဲ့ေက်ာင္းေဆာင္ပါ။ ၂၀၁၃ ခုမွ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ ျပန္ျပင္ထားတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ထဲမွာ ေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္ႀကီး ဆင္းတုေတာ္ငယ္ေတြ မ်ားစြာရွိတာကုိ ဖူးေတြ႕ရတယ္။ ယြန္းေခတ္က လက္ယာေတြလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ လွပတဲ့ ေဟာ္ထမ္း (ေခၚ) တရားရြတ္ဖတ္သည့္ ပိဋကတ္ျပသာဒ္ႀကီး ၂ ခု အျပင္ ပိဋကတ္မ်ားကုိ ေပစာမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ပိဋကတ္ေသတၱာမ်ားစြာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ေသတၱာေပၚမွာ ကိႏၷရာ ကိႏၷရီရုပ္၊ တုိးနယားရုပ္၊ ဝသုႏၵရီနတ္ရုပ္၊ ဟသၤာရုပ္ စသျဖင့္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ဳိးစံု ဆန္းက်ယ္စြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပုရပုိဒ္စာ ေပစာေတြကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယြန္းရွမ္းစာနဲ႔ ေရးထားတာေတြ႕ရတယ္။ ရွမ္းႀကီးစာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိမ္းသိမ္းမႈပညာ မရွိိတာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ပ်က္စီးေနတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ေဒသခံေတြတာဝန္ရွိတာလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္ယဥ္ေက်းမႈက ဒီအေၾကာင္းေတြ လံုးဝမသိတာလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ စာေရးသူကေတာ့ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အသစ္မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ လြန္စြာႏွေျမာမိပါတယ္။

DSC005901

ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ ေစတီေတာ္အၾကားမွာ ရွည္လ်ားမတ္ေစာက္တဲ့ ေလွခါးတစ္ခုရွိပါတယ္။ ေစတီကုိ တက္ဖူးရင္ အဲဒီေလွခါးကေန တက္ရတယ္။ ေရွးတံုးက ေက်ာက္ခဲျပားေတြနဲ႔ စီထားတဲ့ေလွခါးျဖစ္ၿပီး ယခုေတာ့ အဂၤေတခင္းေလွခါးျဖစ္ေနၿပီ။ ေလွခါးတန္းကေတာ့ ေအာက္ေျခကေန ေစတီအထိ ၆၈ ေတာင္ရွိပါတယ္။ ေလွခါးရင္းမွာေတာ့ လက္ရာအထူးေကာင္းမြန္တဲ့ ဂဠဳန္ေလးေကာင္ ဟန္ပါပါ မာန္ပါပါ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။ နဂါးႀကီးေလးေကာင္ကလည္း ေလွခါးရမ္းအျဖစ္ တစ္ဖက္ကုိ ႏွစ္ေကာင္စီရွိပါတယ္။ နဂါးအေမွာက္ကေတာ့ ျမန္မာနဂါးနဲ႔ မတူဘဲ စကၤာပူက ျခေသၤ့ဦးေခါင္းနဲ႔ ဆင္တူတယ္။ (တရုတ္နဂါးဦးေခါင္းနဲ႔ ဆင္တူတယ္)။ ေလွခါးရဲ႕ ထိပ္မွာ ၾကာဖူးႏွစ္ဖူးကုိလည္း ခန္႔ညားစြာ ညီတူလုပ္ထားတယ္။ ေလွခါးထိိပ္အထိ တက္ေရာက္တာနဲ႔ ေပါင္ေတြ ေတာ္ေတာ္ေတာင့္သြားတယ္။ ေဟာဟဲ ေဟာဟဲနဲ႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေစတီရင္ျပင္ေပၚကေန ေအာက္ကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္ သာယာလွပတဲ့ ရႈခင္းေတြေၾကာင့္ အေမာေတြ ခ်က္ခ်င္း ေျပသြားသလုိ ခံစားမိတယ္။ ေန႔မအား ညမနား တသြင္သြင္စီးဆင္းေနတဲ့ သံလြင္ျမစ္ကုိလည္း အေဝးက လွမ္းျမင္ေနရတယ္။

DSC005895c

ဟုိလိန္း တေပါင္းပဲြေတာ္

ဟုိလိန္းဘုရားပဲြကုိ တေပါင္းလမွာ က်င္းပပါတယ္။ တေပါင္းလဆန္းကစ ဘုရားဖူးေတြ ေစ်းေရာင္းတဲ့သူေတြ တဖဲြဖြဲ ေရာက္လာၾကပါတယ္။ ေရွးေခတ္က သြားလာေရး ခက္ခဲေပမယ့္ တေပါင္းလျပည့္ အမီ ဘုရားဖူးေတြ ေျခလ်င္နဲ႔ ဘုရားလာဖူးၾကတယ္။ လွည္းလမ္းလဲ မရွိ ကားလမ္းဆုိ ေဝလွေဝး။ တခ်ဳိ႕လည္း ေလွကေလးနဲ႔ သံလြင္ျမစ္ကုိ ဆန္တက္ၿပီး သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ဘုရားလာဖူးၾကတယ္။ အေရွ႕ဖက္ကပဲ လာလာ၊ အေနာက္ဘက္ကပဲလာလာ သံလြင္ေတာင္ျမင့္ၾကီးတက္ရင္ေတာ့ နဖူးကေခၽြး ေျခမေပၚ တကယ္က်တယ္။ ခရစ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ဟုိလိန္းေစတီကုိ လာဖူးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဦးခမ္းေခါင္ (ယခု လြယ္ခံုး ေသာက္ေရသန္႔)က အင္းေလးမွ စက္ေလွတစ္စီးကုိ ဝယ္ယူလာၿပီး သံလြင္ျမစ္ထဲကုိ စတင္ေမာင္းၾကည့္တယ္။ ၈.၄.၂၀၀၀ ရက္ေန႔ စက္ေလွကုိ သံလြင္ျမစ္ေရထဲခ်ၿပီး အစမ္းေမာင္းၾကည့္တယ္။ စက္ေလွဆရာကေတာ့ အင္းေလးက ဦးသိန္းလႈိင္္ပါ။ ၁၁.၄.၂၀၀ ရက္ မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္ေရာက္လာၿပီး နံနက္ ၈း၅၈ နာရီမွာ သံလြင္ျမစ္ကုိ ဆန္တက္ၿပီး ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ကုိ သြားဖူးတယ္။ ဆရာေတာ္က စက္ေလွေပၚမွာပဲ ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးခဲ့တယ္။ ဦးစုိင္းခမ္းေခါင္ ေဒၚနန္းသန္း မိသားစုရဲ႕ စက္ေလွအလွဴကုိ သံလြင္ျမစ္ထဲေလွစီးရင္း မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္ ေရစက္ခ်ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီကစၿပီး စက္ေလွေတြ တျဖည္းျဖည္းမ်ားလာၿပီး ဘုရားဖူးေတြအတြက္ သြားေရးလာေရး အေတာ့္ကုိ အဆင္ေျပသြားေစခဲ့တယ္။ ၂၈.၁၂၀၁၅ မွာေတာ့ ရွမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ ဦးစုိင္းခမ္းေခါင္က ေျမထုိးစက္ငွားၿပီး နမ့္လန္ ခမ္းယံုးလမ္းကေန ဟုိလိန္းကူးတုိ႔ဆိပ္အထိ ကားလမ္းေဖာက္ခဲ့တယ္။ ေတာင္မတ္ေစာက္တာေၾကာင့္ ေလးလံုးထုိးကား၊ ဖုိးဝီးကားေတြသာ အတက္ အဆင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္။ဆုိင္ကယ္ေတြလည္း ဒလေဟာ သြားလာႏုိင္ပါၿပီ။ ၃၀.၁.၂၀၁၃ ကားလမ္းကုိ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့တယ္။

DSC005913 DSC005914

ေမြေတာ္ဟုိလိန္း (ေခၚ) ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ကုိ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ခ်င္လ်င္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ကာလိမွ တဆင့္ ကား၊ ဆုိင္ကယ္၊ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားျဖင့္ သြားၿပီး သံလြင္ျမစ္ ကူးတုိ႔ဆိပ္ေရာက္လွ်င္ စက္ေလွျဖင့္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဖက္ကမ္းသုိ႔ ကူးႏုိင္ပါတယ္။ တာေကာ္တံတား အေပၚဘက္ရွိ ဝမ္အင္ရြာ ကူးတုိ႔ဆိပ္ကေန စက္ေလွစီးၿပီး အထက္သုိ႔ ဘုရားဖူးသြားရင္ (၁) နာရီ (၄၅) မိနစ္ေလာက္ စီးရင္ ဟုိလိန္းကူးတုိ႔ဆိပ္ကုိ ေရာက္ပါတယ္။ သံလြင္ျမစ္က ေရစီးသန္တယ္။ ေအးစိမ့္တယ္။ ျမစ္ကမ္းေဘးမွာ ရုိးရာေရႊက်င္တဲ့ သူေတြ ရွိသလုိ ယခု စက္ယႏၲရားေတြနဲ႔ ေရႊက်င္တာေတြလည္း ရွိေနၿပီ။ ကာလိမွတဆင့္ ခမ္းယံုးရြာဘက္ကုိ ကားနဲ႔ (၁) နာရီေလာက္ သြားရင္ ဟုိလိန္းကူးတုိ႔ဆိပ္ကုိ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကားလမ္းက်ဥ္းတယ္။ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္း မတ္ေစာက္တယ္။ ဒရုိင္ဘာမကၽြမ္းက်င္ရင္၊ ကားမေကာင္းရင္ေတာ့ အခက္ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ ေျပာရရင္ က်ဳိက္ထီးရုိးေတာင္ကုိ ကားစီးတက္တာထက္ ပုိၿပီး မတ္ေစာက္တယ္။ လမ္းေၾကာရွည္တယ္ေပါ့။ ေျမနီလမ္းပါ။ မုိးတြင္းဆုိရင္ သြားလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး။

ဟုိလိန္းေစတီကုိ စာေရးသူ ၂၀၀၇ ခုတံုးက တစ္ေခါက္ ေရာက္ဖူးတယ္။ ဝမ္အင္ကူးတုိ႔ဆိပ္ကေန ဟုိလိန္းကူးတုိ႔ဆိပ္အထိ စက္ေလွနဲ႔ သြားဖူးတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၃ မတ္လ ၁၄ ရက္မွာ ကာလိကေန ခမ္းယံုးရြာဘက္ကုိ ကားနဲ႔ သြားခဲ့တယ္။ သံလြင္ျမစ္ကမ္းနံေဘးမွာ တည္ရွိတဲ့ ဟုိလိန္းေစတီေတာ္ဟာ အေဝးက လွမ္းျမင္ရတာနဲ႔ စိတ္ထဲကုိ ၾကည္ႏူးေစတယ္။ ဖူးေမွ်ာ္လုိ႔ မဝႏုိင္တဲ့ ေစတီျမတ္တစ္ဆူ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ လုိရာဆႏၵျပည့္ပါေစ။

ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ အရွင္သုခမိႏၵ (စဝ္ဆုခမ္း-တန္႔ယန္း)

၁၅.၃.၂၀၁၃

About laisaitai