ေရြရတုေဆာင္းပါးမ်ား Archive

 • ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ အရွင္သုခမိႏၵ(စဝ္သုခမ္း-တန္.ယန္း) (တရာေတာ္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) သာသနာေတာ္ ၂၅၅၄-ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂-ခုုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္ (၂၀၁၀၊ ၁၂၊၁၄၊) ဖားကန္.႔မိဳ.နယ္ ၊ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမာ္စီဇာသီရိရတနာဓမၼရိပ္သာမွာ က်င္းပျပဳခဲ.ေသာ ဓမၼဂုဏ္ရည္တရားစခန္းရဲ႕၆-ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ဒီေန႔ ဘုန္းၾကီး ေဟာေပးမယ့္တရားဟာ အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့တရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားေခါင္းစဥ္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ မေသခင္ လို႔ေပး လိုက္ပါတယ္။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာက အေလ့အက်င့္လုပ္ထားရမွာကို ဆိုလိုတာပါ။ လူဆိုတာဟာ ဘယ္အရာမဆို အားလံုးေလ့က်င့္ထားမွ ကၽြမ္းက်င္မွာ၊ ေလ့က်င့္မႈမရွိဘဲနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လူ႔ေလာကထဲမွာ ေရာက္လာတဲ.အခ်ိန္မွစ၍ မေလ့က်င့္ရတာ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ အလိုလုိေနရင္း တတ္လာခဲ့တာ။ အဲဒါကေတာ့ ငိုတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးလာကတည္းက ဇာတိဆိုတဲ့ ဒုကၡေၾကာင့္ ဆင္းရဲခဲ့ရတယ္။ ဆင္းရဲလြန္းလို႔ ငိုသံထြက္လာတာပဲျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ကိစၥမွာေတာ့ ေလ့က်င့္ရယူရပါတယ္။ ကိုယ့္ေနမႈထိုင္မႈစသည္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ့္ထက္ၾကီးတဲ့သူေတြ […]

  ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ မေသခင္

  ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ အရွင္သုခမိႏၵ(စဝ္သုခမ္း-တန္.ယန္း) (တရာေတာ္ေကာက္ႏုတ္ခ်က္) သာသနာေတာ္ ၂၅၅၄-ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂-ခုုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄)ရက္ (၂၀၁၀၊ ၁၂၊၁၄၊) ဖားကန္.႔မိဳ.နယ္ ၊ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမာ္စီဇာသီရိရတနာဓမၼရိပ္သာမွာ က်င္းပျပဳခဲ.ေသာ ဓမၼဂုဏ္ရည္တရားစခန္းရဲ႕၆-ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ဒီေန႔ ဘုန္းၾကီး ေဟာေပးမယ့္တရားဟာ အားလံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့တရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားေခါင္းစဥ္ကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ မေသခင္ လို႔ေပး လိုက္ပါတယ္။ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာက အေလ့အက်င့္လုပ္ထားရမွာကို ဆိုလိုတာပါ။ လူဆိုတာဟာ ဘယ္အရာမဆို အားလံုးေလ့က်င့္ထားမွ ကၽြမ္းက်င္မွာ၊ ေလ့က်င့္မႈမရွိဘဲနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လူ႔ေလာကထဲမွာ ေရာက္လာတဲ.အခ်ိန္မွစ၍ မေလ့က်င့္ရတာ တစ္ခုပဲရွိတယ္။ အလိုလုိေနရင္း တတ္လာခဲ့တာ။ အဲဒါကေတာ့ ငိုတဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးလာကတည္းက ဇာတိဆိုတဲ့ ဒုကၡေၾကာင့္ ဆင္းရဲခဲ့ရတယ္။ ဆင္းရဲလြန္းလို႔ ငိုသံထြက္လာတာပဲျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ကိစၥမွာေတာ့ ေလ့က်င့္ရယူရပါတယ္။ ကိုယ့္ေနမႈထိုင္မႈစသည္မ်ားအားလံုးကို ကိုယ့္ထက္ၾကီးတဲ့သူေတြ […]

  Continue Reading...

 • ျမတ္ဗုဒၶသည္ သံသရာဝဲၾသဃေရအယဥ္တြင္ ေမ်ာလြင့္ေနၾကရေသာ သတၱဝါအနႏၲတို႔ကို ထုတ္ေဆာင္ကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလတိုင္ေအာင္ ပါရမီေတာ္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းပူးေတာ္မူျပီး ေလာကတြင္ ထင္ရွားရွိပါလ်က္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အမွန္တရားသစၥာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေတာ္ မူခဲ့၏။ ထိုသို႔ အမွန္တရားကို သိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သံသရာဝဲၾသဃနယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူရ၏။ တစ္ဖန္ မိမိထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူသည့္ အမွန္တရားတို႔ကို သတၱဝါေဝေနယ်တို႔ အားလည္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို ညြန္ျပေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္ဗုဒၶ ညြန္ျပသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည့္ သတၱဝါအနႏၲတို႔သည္လည္း အမွန္တရားကို သိျမင္၍ သံသရာဝဲၾသဃနယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကရေလ၏။ ထိုျမတ္ဗုဒၶ၏ အမွန္တရား သိျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ တပည့္သာဝက အဆက္ဆက္တို႔သည္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိရာကာလမွ ယေန႔ေခတ္ကာလ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ […]

  သာသနာအတြက္ အားတက္မိပါ၏

  ျမတ္ဗုဒၶသည္ သံသရာဝဲၾသဃေရအယဥ္တြင္ ေမ်ာလြင့္ေနၾကရေသာ သတၱဝါအနႏၲတို႔ကို ထုတ္ေဆာင္ကယ္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္းကာလတိုင္ေအာင္ ပါရမီေတာ္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းပူးေတာ္မူျပီး ေလာကတြင္ ထင္ရွားရွိပါလ်က္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ အမွန္တရားသစၥာတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေတာ္ မူခဲ့၏။ ထိုသို႔ အမွန္တရားကို သိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သံသရာဝဲၾသဃနယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူရ၏။ တစ္ဖန္ မိမိထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူသည့္ အမွန္တရားတို႔ကို သတၱဝါေဝေနယ်တို႔ အားလည္း သိရွိႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းတို႔ကို ညြန္ျပေတာ္မူ၏။ ထိုျမတ္ဗုဒၶ ညြန္ျပသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည့္ သတၱဝါအနႏၲတို႔သည္လည္း အမွန္တရားကို သိျမင္၍ သံသရာဝဲၾသဃနယ္မွ လြတ္ေျမာက္ၾကရေလ၏။ ထိုျမတ္ဗုဒၶ၏ အမွန္တရား သိျမင္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ျမတ္ဗုဒၶ၏ တပည့္သာဝက အဆက္ဆက္တို႔သည္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္မွာ ျမတ္ဗုဒၶ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိရာကာလမွ ယေန႔ေခတ္ကာလ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ […]

  Continue Reading...

 •     သီတင္းသံုးေဖာ္တစ္ပါး စာတစ္ေစာင္ လာေပးေသာေၾကာင့္ စာအိတ္ကို ဖြင့္၍ စာကို ဖတ္လိုက္၏။ ဦးသုခမိႏၵ၏ ေရႊရတုေမြးေန႔ ဂုဏ္ျပဳစာေစာင္အတြက္ စာမူေတာင္းခံလႊာျဖစ္ေန၏။ စာကို ဖတ္ရင္း ဦးသုခမိႏၵ၏ အတိတ္ကပံုရိပ္မ်ား သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာ၏။   အသားျဖဴ ကိုယ္ခႏၶာ မပိန္မဝနဲ႔ မ်က္ႏွာက အျမဲၾကည္လင္ ျပံဳးရႊင္ေနတတ္သူ၊ ဂါရဝ နိဝါတတရားမ်ား ထံုမြမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ အမူအရာရွိသူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားျပီး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေအာင္ ၾကိဳးစားတတ္သူ၊ ဥာဏ္ထက္ျမတ္သည့္အေလ်ာက္ လံု႔လဝီရိယရွိသူ၊ ကူညီရိုင္းပင္းတတ္သူ စသည္ျဖင့္ ပံုရိပ္မ်ားကား အစီအရီပင္။ ဦးသုခမိႏၵကို စာေရးသူအထူးသျဖင့္ သတိရေစေသာ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ရွိ၏။ ဦးသုခမိႏၵ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ဝယ္ ဒုတိယႏွစ္ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနစဥ္က -ဟုထင္၏။ ဒုတိယႏွစ္ဝက္သင္တန္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ အျခားသင္တန္းသားမ်ားနည္းတူ ဦးသုခမိႏၵလည္း တကၠသိုလ္အေဆာင္သို႔ ျပန္ေရာက္လာ၏။ […]

  လမ္းေၾကာင္းမွန္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ

      သီတင္းသံုးေဖာ္တစ္ပါး စာတစ္ေစာင္ လာေပးေသာေၾကာင့္ စာအိတ္ကို ဖြင့္၍ စာကို ဖတ္လိုက္၏။ ဦးသုခမိႏၵ၏ ေရႊရတုေမြးေန႔ ဂုဏ္ျပဳစာေစာင္အတြက္ စာမူေတာင္းခံလႊာျဖစ္ေန၏။ စာကို ဖတ္ရင္း ဦးသုခမိႏၵ၏ အတိတ္ကပံုရိပ္မ်ား သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာ၏။   အသားျဖဴ ကိုယ္ခႏၶာ မပိန္မဝနဲ႔ မ်က္ႏွာက အျမဲၾကည္လင္ ျပံဳးရႊင္ေနတတ္သူ၊ ဂါရဝ နိဝါတတရားမ်ား ထံုမြမ္းထားျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ အမူအရာရွိသူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားျပီး ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေအာင္ ၾကိဳးစားတတ္သူ၊ ဥာဏ္ထက္ျမတ္သည့္အေလ်ာက္ လံု႔လဝီရိယရွိသူ၊ ကူညီရိုင္းပင္းတတ္သူ စသည္ျဖင့္ ပံုရိပ္မ်ားကား အစီအရီပင္။ ဦးသုခမိႏၵကို စာေရးသူအထူးသျဖင့္ သတိရေစေသာ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ရွိ၏။ ဦးသုခမိႏၵ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္ဝယ္ ဒုတိယႏွစ္ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနစဥ္က -ဟုထင္၏။ ဒုတိယႏွစ္ဝက္သင္တန္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည့္အခါ အျခားသင္တန္းသားမ်ားနည္းတူ ဦးသုခမိႏၵလည္း တကၠသိုလ္အေဆာင္သို႔ ျပန္ေရာက္လာ၏။ […]

  Continue Reading...

 • နိဒါန္း ၂၀၁၁- ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မဟာခ်ဴလားလြန္းကြန္းတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ယူ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးညီလာခံပြဲ Conference တြင္ မိမိမွ ပါဠိစာတမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေရးသားတင္သြင္းေပးပို႔ပါရန္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ(Oxford)က တိုက္တြန္း လာပါသည္။  အခ်ိန္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ခါနီးေလာက္မွာျဖစ္၏။ မိမိလည္းတတ္စြမ္းသမွ် ရွာေဖြစုစည္းျပီး နေမာ တႆ အာစရဏံ နေမာတႆ ကိုေလ့လာျခင္းဟူေသာ အမည္ေခါင္းစဥ္ကုိ ပါဠိဘာသာျဖင့္ေရးျပီး ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္ထံသို႔ေပးပို႔ထားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုျပီးဆံုးတို္င္းသည္ ေခတၱခဏေလာက္ ကိုယ္စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သလို ျမတ္ဗုဒၶကလည္း နိပၹေႏၷာ ေသာဘေဏာ အေတၳာ လုပ္ငန္းဆိုတာ ျပီးစီးေအာင္ျမင္မွ တင့္တယ္တယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားသည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေပမယ့္ မိမိသည္ စာသင္သားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စာေပေလ့လာသင္ယူေနၾက သည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိုင္း […]

  မညီညာေသာ ေျမျပင္တစ္ခုမွ ေတာင္တန္းတစ္ခြင္ဆီသို႔

  နိဒါန္း ၂၀၁၁- ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မဟာခ်ဴလားလြန္းကြန္းတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ယူ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးညီလာခံပြဲ Conference တြင္ မိမိမွ ပါဠိစာတမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေရးသားတင္သြင္းေပးပို႔ပါရန္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ(Oxford)က တိုက္တြန္း လာပါသည္။  အခ်ိန္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ခါနီးေလာက္မွာျဖစ္၏။ မိမိလည္းတတ္စြမ္းသမွ် ရွာေဖြစုစည္းျပီး နေမာ တႆ အာစရဏံ နေမာတႆ ကိုေလ့လာျခင္းဟူေသာ အမည္ေခါင္းစဥ္ကုိ ပါဠိဘာသာျဖင့္ေရးျပီး ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္ထံသို႔ေပးပို႔ထားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုျပီးဆံုးတို္င္းသည္ ေခတၱခဏေလာက္ ကိုယ္စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သလို ျမတ္ဗုဒၶကလည္း နိပၹေႏၷာ ေသာဘေဏာ အေတၳာ လုပ္ငန္းဆိုတာ ျပီးစီးေအာင္ျမင္မွ တင့္တယ္တယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားသည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေပမယ့္ မိမိသည္ စာသင္သားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စာေပေလ့လာသင္ယူေနၾက သည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိုင္း […]

  Continue Reading...

 • ဘယ္အရာမဆို အလကား သံုးတဲ့လူဟာ အလကားလူ၊ တန္ဖိုးထားျပီး သံုးတဲ့သူဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ မိမိၾကည္ညိုအားထား ေလးစားရေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏ အဆံုးအမစကားျဖစ္သည္။ မိမိသည္  ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္မိသည္။ -ရခဲလွေသာလူ႔ဘ၀ (မႏုႆတၱဘာ၀ဒုလလလႅဘ)= တန္ဖိုးရွိေသာဘ၀။ -ကုသိုလ္မ်ိဳးစံု ျပဳခြင့္ၾကံဳသည့္လူ႔ဘံု -တန္ဖိုးရွိေသာေနရာ၊ -ၾကံဳခဲလွသည့္သာသနာ (ဗုဒၶဳပၸါဒန၀ခဏ)=တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္၊ မိမ္ိေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ ဘဝ ဌာန ကာလတို႔သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾက၏၊ လိုအပ္သည္မွာ တန္ဖိုးရွိမွန္း သိဖို႔ျဖစ္၏  တန္ဖိုးသိမွ တန္ဖိုး ရွိ၏။ မိမိသည္ သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ကမၻာေအး၊ ရန္ကုန္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေျမ၌ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္ကာ အထိုက္အေလ်ာက္ တရားေဟာေနသည္။ ယခုတေလာ တရားေဟာၾကားရာဝယ္  အာေတြ႔ေနသည့္ တရားတစ္ပုဒ္ကား တန္ဖိုးရွိတဲ့သူ တရား ျဖစ္ပါသည္။ […]

  တန္ဖုိးရွိသူ

  ဘယ္အရာမဆို အလကား သံုးတဲ့လူဟာ အလကားလူ၊ တန္ဖိုးထားျပီး သံုးတဲ့သူဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ မိမိၾကည္ညိုအားထား ေလးစားရေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏ အဆံုးအမစကားျဖစ္သည္။ မိမိသည္  ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္မိသည္။ -ရခဲလွေသာလူ႔ဘ၀ (မႏုႆတၱဘာ၀ဒုလလလႅဘ)= တန္ဖိုးရွိေသာဘ၀။ -ကုသိုလ္မ်ိဳးစံု ျပဳခြင့္ၾကံဳသည့္လူ႔ဘံု -တန္ဖိုးရွိေသာေနရာ၊ -ၾကံဳခဲလွသည့္သာသနာ (ဗုဒၶဳပၸါဒန၀ခဏ)=တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္၊ မိမ္ိေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ ဘဝ ဌာန ကာလတို႔သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾက၏၊ လိုအပ္သည္မွာ တန္ဖိုးရွိမွန္း သိဖို႔ျဖစ္၏  တန္ဖိုးသိမွ တန္ဖိုး ရွိ၏။ မိမိသည္ သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ကမၻာေအး၊ ရန္ကုန္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေျမ၌ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္ကာ အထိုက္အေလ်ာက္ တရားေဟာေနသည္။ ယခုတေလာ တရားေဟာၾကားရာဝယ္  အာေတြ႔ေနသည့္ တရားတစ္ပုဒ္ကား တန္ဖိုးရွိတဲ့သူ တရား ျဖစ္ပါသည္။ […]

  Continue Reading...

 • ေန႔တစ္ေန႔၏ ညေန ၅-နာရီအခ်ိန္ခန္႔ျဖစ္၏။ ၁၃၇၂-၇၃-ခုု၊ပညာသင္ႏွစ္၏ ႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခ်ိန္ နီးေနျပီးျဖစ္သျဖင့္ သင္နည္းမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေနစဥ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ အရွင္ပညာေဇာတ ေရာက္လာျပီး ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ၏ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည္. ေရႊရတုေမြးေန႔ စာေစာင္အတြက္ စာမူေတာင္းခံေပးပါဟု ဆို၏၊ စာေရးသူအားလည္း စာမူတစ္ေစာင္ေရးေပးပါဟု ေတာင္းဆို၏။ စာေရးသူက မိမိရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည္ဟု ဆိုေသာအခါ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည့္သူ မ်ားေန၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေရးသားပူေဇာ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျပန္၏။ ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ ဆိုသူကား တစ္ျခားမဟုတ္၊ စာေရးသူအေပၚ၌ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးေသာ ေလးစားရေသာ မိတ္ေဆြသီတင္းသံုးေဖာ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သာသနာ့တကၠသိုလ္၌ အတူေန ပညာသင္ဖက္လည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ဆရာေတာ္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးခဲ့ရသကဲ့သို႔ မိမိိအတြက္လည္း ဆရာေတာ္က မ်ားစြာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ဖူး၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ […]

  စာသိကို ကိုယ္သိျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႕က်က်ေပါင္းစပ္ႏိုင္သူ

  ေန႔တစ္ေန႔၏ ညေန ၅-နာရီအခ်ိန္ခန္႔ျဖစ္၏။ ၁၃၇၂-၇၃-ခုု၊ပညာသင္ႏွစ္၏ ႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခ်ိန္ နီးေနျပီးျဖစ္သျဖင့္ သင္နည္းမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေနစဥ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ အရွင္ပညာေဇာတ ေရာက္လာျပီး ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ၏ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည္. ေရႊရတုေမြးေန႔ စာေစာင္အတြက္ စာမူေတာင္းခံေပးပါဟု ဆို၏၊ စာေရးသူအားလည္း စာမူတစ္ေစာင္ေရးေပးပါဟု ေတာင္းဆို၏။ စာေရးသူက မိမိရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည္ဟု ဆိုေသာအခါ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည့္သူ မ်ားေန၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေရးသားပူေဇာ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျပန္၏။ ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ ဆိုသူကား တစ္ျခားမဟုတ္၊ စာေရးသူအေပၚ၌ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးေသာ ေလးစားရေသာ မိတ္ေဆြသီတင္းသံုးေဖာ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သာသနာ့တကၠသိုလ္၌ အတူေန ပညာသင္ဖက္လည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ဆရာေတာ္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးခဲ့ရသကဲ့သို႔ မိမိိအတြက္လည္း ဆရာေတာ္က မ်ားစြာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ဖူး၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ […]

  Continue Reading...

 • မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ တကၠသုိလ္သွ်င္သီရိ (ဓမၼာစရိယ၊ B.A) ———————————————-           ပုလဲေရာင္ျဖဴ ဆဒၵန္ျဖဴလည္း၊ ျမိဳင္ငူေတာစြယ္၊ သေႏၶတြယ္၍၊ လူ၀ယ္လူဆန္း၊ လူထိပ္ပန္းက၊ ျမိဳင္နန္းရိွရာ၊ ေတာမွ လာ၏။ ဤေလာက လူသားတို႔ ေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴသည္ေတာအရပ္မွ ေပၚေပါက္၍ မင္း ဧကရာဇ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ခံ ျမင့္ျမတ္ေသာ အထူးပူေဇာ္ခံရေသာ ဆင္မင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာရသကဲ့သို႔     ဤေလာက ရိွ သက္ရိွသက္မဲ့ အရာအားလံုးသည္ မည္သည့္ေရာတြင္မွ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ သူ၏အရည္အေသြးႏွင့္သူ ရိွၾကစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ေတာမွာပဲ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ ေတာင္မွာပဲ ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္း ရိွလာေသာပုဂၢိဳလ္ဟူသမွ် ေတာ္၀င္ေနရာသို႔ေရာက္ျပီး အသံုး၀င္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားကာ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုး ပူေဇာ္မႈကုိခံရသည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက သဘာ၀ […]

  ေငြသဇင္ေတာ္ဝင္ ပန္းဆင္ျမန္းပူေဇာ္စို႔

  မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ တကၠသုိလ္သွ်င္သီရိ (ဓမၼာစရိယ၊ B.A) ———————————————-           ပုလဲေရာင္ျဖဴ ဆဒၵန္ျဖဴလည္း၊ ျမိဳင္ငူေတာစြယ္၊ သေႏၶတြယ္၍၊ လူ၀ယ္လူဆန္း၊ လူထိပ္ပန္းက၊ ျမိဳင္နန္းရိွရာ၊ ေတာမွ လာ၏။ ဤေလာက လူသားတို႔ ေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴသည္ေတာအရပ္မွ ေပၚေပါက္၍ မင္း ဧကရာဇ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ခံ ျမင့္ျမတ္ေသာ အထူးပူေဇာ္ခံရေသာ ဆင္မင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာရသကဲ့သို႔     ဤေလာက ရိွ သက္ရိွသက္မဲ့ အရာအားလံုးသည္ မည္သည့္ေရာတြင္မွ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ သူ၏အရည္အေသြးႏွင့္သူ ရိွၾကစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ေတာမွာပဲ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ ေတာင္မွာပဲ ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္း ရိွလာေသာပုဂၢိဳလ္ဟူသမွ် ေတာ္၀င္ေနရာသို႔ေရာက္ျပီး အသံုး၀င္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားကာ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုး ပူေဇာ္မႈကုိခံရသည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက သဘာ၀ […]

  Continue Reading...

 • ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုမွာ အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္မႈသည္ မလြယ္ကူ။ မိသားစုပတ္၀န္းက်င္၊ မိတ္ေဆြပတ္၀န္းက်င္၊ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သဟဇာတ မွ်တဖို႔သည္ ခက္ခဲပါလွ၏ ။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ခက္ခဲလွသည္တြင္ အားလံုးခ်ာလည္လွည့္ကာ အျပန္အလွန္ နားလည္ႏိူင္စြမ္း အေပးအယူ မွ်တႏိုင္စြမ္းသည္ ပို၍ခက္ခဲလွသည္။ ထိုသုိ႔ ခက္ခဲေသာအမႈကုိ ျပဳႏိုင္စြမ္းေသာမိသားစုတစ္စုကို ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔လိုက္ရသည္။ တန္႔ယန္းျမိဳ႕မွ သပၸါယေဂဟာ မိသားစုျဖစ္သည္။ ထိုသပၸါယေဂဟာတြင္ ဖခင္ ဦးလွေရႊ + မိခင္ ေဒၚညြန္႔၊ သမီးၾကီး မနန္းၾကည္ၾကည္သိန္းႏွင့္ သားငယ္ စုိင္းသိန္းလြင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက၍ သကၤန္းပရိကၡရာ နိဗၺာန္ကုန္သည္ျဖစ္သည္။ အ ေရာင္းအ၀ယ္ကလည္း သင့္တင့္၊ လုပ္ငန္းသေဘာကလည္း ေအးခ်မ္း၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲၾကေသာ မိသားစုလည္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကစရာ […]

  သပၸါယေဂဟာ

  ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုမွာ အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္မႈသည္ မလြယ္ကူ။ မိသားစုပတ္၀န္းက်င္၊ မိတ္ေဆြပတ္၀န္းက်င္၊ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သဟဇာတ မွ်တဖို႔သည္ ခက္ခဲပါလွ၏ ။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ခက္ခဲလွသည္တြင္ အားလံုးခ်ာလည္လွည့္ကာ အျပန္အလွန္ နားလည္ႏိူင္စြမ္း အေပးအယူ မွ်တႏိုင္စြမ္းသည္ ပို၍ခက္ခဲလွသည္။ ထိုသုိ႔ ခက္ခဲေသာအမႈကုိ ျပဳႏိုင္စြမ္းေသာမိသားစုတစ္စုကို ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔လိုက္ရသည္။ တန္႔ယန္းျမိဳ႕မွ သပၸါယေဂဟာ မိသားစုျဖစ္သည္။ ထိုသပၸါယေဂဟာတြင္ ဖခင္ ဦးလွေရႊ + မိခင္ ေဒၚညြန္႔၊ သမီးၾကီး မနန္းၾကည္ၾကည္သိန္းႏွင့္ သားငယ္ စုိင္းသိန္းလြင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက၍ သကၤန္းပရိကၡရာ နိဗၺာန္ကုန္သည္ျဖစ္သည္။ အ ေရာင္းအ၀ယ္ကလည္း သင့္တင့္၊ လုပ္ငန္းသေဘာကလည္း ေအးခ်မ္း၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲၾကေသာ မိသားစုလည္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကစရာ […]

  Continue Reading...

 • 1372 – ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ 26. 4. 2011 ၊ အဂၤ ါေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕၊ လြယ္တိန္ခမ္းေက်ာင္းတိုက္းၾကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ နယ္လွည့္ဓမၼကထိက ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဘဒၵႏ ၱသုခမိႏၵ၏ ေရႊရတုေမြးေန႔ ပူဇာသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ ႏိူင္ငံေတာ္စာေပ (18) ဆုရွင္ ေျမလယ္မင္းလြင္ ေရးဖြဲ႔သီကံုးသည့္ ရတုလီလီေဆာင္စြမ္းေစ အမည္ရိွ ထပ္ကြန္႔ရွစ္ဆယ္ေပၚေတးထပ္ * ေတာင္တန္းသာသနာ ျပဳရာအတြက္ တုကာဖက္ မမီႏိုင္စရာ လူ႔ရြာအတြက္ အရွည္ခုိင္မာေအာင္ ၾကည္လိႈင္သဒၶါ ေမတၱာပြား ေဆာင္စြမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕  ေမွာင္ခန္းဖယ္ခဲ့ ေတာင္တန္းနယ္လွဲ႔ (လွည့္) , ျပဳသာသနာသည္ လူ႔ကမၻာမွာ လင္းလက္ေစတကား ။ […]

  ရတုအလီလီေဆာင္စြမ္းေစ

  1372 – ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ 26. 4. 2011 ၊ အဂၤ ါေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕၊ လြယ္တိန္ခမ္းေက်ာင္းတိုက္းၾကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ နယ္လွည့္ဓမၼကထိက ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဘဒၵႏ ၱသုခမိႏၵ၏ ေရႊရတုေမြးေန႔ ပူဇာသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ ႏိူင္ငံေတာ္စာေပ (18) ဆုရွင္ ေျမလယ္မင္းလြင္ ေရးဖြဲ႔သီကံုးသည့္ ရတုလီလီေဆာင္စြမ္းေစ အမည္ရိွ ထပ္ကြန္႔ရွစ္ဆယ္ေပၚေတးထပ္ * ေတာင္တန္းသာသနာ ျပဳရာအတြက္ တုကာဖက္ မမီႏိုင္စရာ လူ႔ရြာအတြက္ အရွည္ခုိင္မာေအာင္ ၾကည္လိႈင္သဒၶါ ေမတၱာပြား ေဆာင္စြမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕  ေမွာင္ခန္းဖယ္ခဲ့ ေတာင္တန္းနယ္လွဲ႔ (လွည့္) , ျပဳသာသနာသည္ လူ႔ကမၻာမွာ လင္းလက္ေစတကား ။ […]

  Continue Reading...

 • ဘဒၵႏ ၱေဇာတိက (မန္းနဲ႔ေဇာ) ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (သင္ၾကား) သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္။ လူသားမ်ားသည္ ကာမဘံုမွာ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လိုလားမႈအျဖစ္မ်ားသည့္ ေနရာဌာနကို ကာမဘံုဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းဘံု၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ကာမဘံုသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လိုလားမႈမ်ားလည္း အတိုင္းအ ဆမဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည္။ လိုလားမႈျဖစ္လာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေတြ႔ ျမင္လာၾက၏။ ေတြ႔ျမင္လာရသည့္ လိုအပ္ခ်က္တို႕ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိူင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ထားရိွလာၾကသည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္ကိုပင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ပန္းတိုင္တစ္ခုစီ စိုက္ထူလ်က္သား ျဖစ္သြားၾက၏။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ပန္းခင္းေသာလမ္းေပၚတြင္သာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ မဟုတ္ပါ။ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရသည္။ ခ်မွတ္ ထားသည့္ […]

  ပန္းတုိင္သုိ႔

  ဘဒၵႏ ၱေဇာတိက (မန္းနဲ႔ေဇာ) ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (သင္ၾကား) သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္။ လူသားမ်ားသည္ ကာမဘံုမွာ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လိုလားမႈအျဖစ္မ်ားသည့္ ေနရာဌာနကို ကာမဘံုဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းဘံု၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ကာမဘံုသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လိုလားမႈမ်ားလည္း အတိုင္းအ ဆမဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည္။ လိုလားမႈျဖစ္လာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေတြ႔ ျမင္လာၾက၏။ ေတြ႔ျမင္လာရသည့္ လိုအပ္ခ်က္တို႕ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိူင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ထားရိွလာၾကသည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္ကိုပင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ပန္းတိုင္တစ္ခုစီ စိုက္ထူလ်က္သား ျဖစ္သြားၾက၏။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ပန္းခင္းေသာလမ္းေပၚတြင္သာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ မဟုတ္ပါ။ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရသည္။ ခ်မွတ္ ထားသည့္ […]

  Continue Reading...