Myanmar ျမန္မာ Archive

 • နိဒါန္း ၂၀၁၁- ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မဟာခ်ဴလားလြန္းကြန္းတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ယူ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးညီလာခံပြဲ Conference တြင္ မိမိမွ ပါဠိစာတမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေရးသားတင္သြင္းေပးပို႔ပါရန္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ(Oxford)က တိုက္တြန္း လာပါသည္။  အခ်ိန္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ခါနီးေလာက္မွာျဖစ္၏။ မိမိလည္းတတ္စြမ္းသမွ် ရွာေဖြစုစည္းျပီး နေမာ တႆ အာစရဏံ နေမာတႆ ကိုေလ့လာျခင္းဟူေသာ အမည္ေခါင္းစဥ္ကုိ ပါဠိဘာသာျဖင့္ေရးျပီး ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္ထံသို႔ေပးပို႔ထားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုျပီးဆံုးတို္င္းသည္ ေခတၱခဏေလာက္ ကိုယ္စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သလို ျမတ္ဗုဒၶကလည္း နိပၹေႏၷာ ေသာဘေဏာ အေတၳာ လုပ္ငန္းဆိုတာ ျပီးစီးေအာင္ျမင္မွ တင့္တယ္တယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားသည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေပမယ့္ မိမိသည္ စာသင္သားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စာေပေလ့လာသင္ယူေနၾက သည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိုင္း […]

  မညီညာေသာ ေျမျပင္တစ္ခုမွ ေတာင္တန္းတစ္ခြင္ဆီသို႔

  နိဒါန္း ၂၀၁၁- ခုႏွစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ မဟာခ်ဴလားလြန္းကြန္းတကၠသိုလ္မွ တာဝန္ယူ ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးညီလာခံပြဲ Conference တြင္ မိမိမွ ပါဠိစာတမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ေရးသားတင္သြင္းေပးပို႔ပါရန္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ(Oxford)က တိုက္တြန္း လာပါသည္။  အခ်ိန္သည္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ခါနီးေလာက္မွာျဖစ္၏။ မိမိလည္းတတ္စြမ္းသမွ် ရွာေဖြစုစည္းျပီး နေမာ တႆ အာစရဏံ နေမာတႆ ကိုေလ့လာျခင္းဟူေသာ အမည္ေခါင္းစဥ္ကုိ ပါဠိဘာသာျဖင့္ေရးျပီး ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ ပုဂၢဳိလ္ထံသို႔ေပးပို႔ထားခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုျပီးဆံုးတို္င္းသည္ ေခတၱခဏေလာက္ ကိုယ္စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သလို ျမတ္ဗုဒၶကလည္း နိပၹေႏၷာ ေသာဘေဏာ အေတၳာ လုပ္ငန္းဆိုတာ ျပီးစီးေအာင္ျမင္မွ တင့္တယ္တယ္ဟု မိန္႔ေတာ္မူထားသည္ မဟုတ္ေလာ။ သို႔ေပမယ့္ မိမိသည္ စာသင္သားတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ စာေပေလ့လာသင္ယူေနၾက သည့္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတိုင္း […]

  Continue Reading...

 • ဘယ္အရာမဆို အလကား သံုးတဲ့လူဟာ အလကားလူ၊ တန္ဖိုးထားျပီး သံုးတဲ့သူဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ မိမိၾကည္ညိုအားထား ေလးစားရေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏ အဆံုးအမစကားျဖစ္သည္။ မိမိသည္  ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္မိသည္။ -ရခဲလွေသာလူ႔ဘ၀ (မႏုႆတၱဘာ၀ဒုလလလႅဘ)= တန္ဖိုးရွိေသာဘ၀။ -ကုသိုလ္မ်ိဳးစံု ျပဳခြင့္ၾကံဳသည့္လူ႔ဘံု -တန္ဖိုးရွိေသာေနရာ၊ -ၾကံဳခဲလွသည့္သာသနာ (ဗုဒၶဳပၸါဒန၀ခဏ)=တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္၊ မိမ္ိေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ ဘဝ ဌာန ကာလတို႔သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾက၏၊ လိုအပ္သည္မွာ တန္ဖိုးရွိမွန္း သိဖို႔ျဖစ္၏  တန္ဖိုးသိမွ တန္ဖိုး ရွိ၏။ မိမိသည္ သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ကမၻာေအး၊ ရန္ကုန္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေျမ၌ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္ကာ အထိုက္အေလ်ာက္ တရားေဟာေနသည္။ ယခုတေလာ တရားေဟာၾကားရာဝယ္  အာေတြ႔ေနသည့္ တရားတစ္ပုဒ္ကား တန္ဖိုးရွိတဲ့သူ တရား ျဖစ္ပါသည္။ […]

  တန္ဖုိးရွိသူ

  ဘယ္အရာမဆို အလကား သံုးတဲ့လူဟာ အလကားလူ၊ တန္ဖိုးထားျပီး သံုးတဲ့သူဟာ တန္ဖိုးရွိတဲ့လူ မိမိၾကည္ညိုအားထား ေလးစားရေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးတစ္ပါး၏ အဆံုးအမစကားျဖစ္သည္။ မိမိသည္  ကိုယ့္ဘ၀ကို ကိုယ္ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္မိသည္။ -ရခဲလွေသာလူ႔ဘ၀ (မႏုႆတၱဘာ၀ဒုလလလႅဘ)= တန္ဖိုးရွိေသာဘ၀။ -ကုသိုလ္မ်ိဳးစံု ျပဳခြင့္ၾကံဳသည့္လူ႔ဘံု -တန္ဖိုးရွိေသာေနရာ၊ -ၾကံဳခဲလွသည့္သာသနာ (ဗုဒၶဳပၸါဒန၀ခဏ)=တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္၊ မိမ္ိေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ ဘဝ ဌာန ကာလတို႔သည္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾက၏၊ လိုအပ္သည္မွာ တန္ဖိုးရွိမွန္း သိဖို႔ျဖစ္၏  တန္ဖိုးသိမွ တန္ဖိုး ရွိ၏။ မိမိသည္ သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ကမၻာေအး၊ ရန္ကုန္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း တစ္ဖက္ကလည္း ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေျမ၌ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ လွည့္လည္ကာ အထိုက္အေလ်ာက္ တရားေဟာေနသည္။ ယခုတေလာ တရားေဟာၾကားရာဝယ္  အာေတြ႔ေနသည့္ တရားတစ္ပုဒ္ကား တန္ဖိုးရွိတဲ့သူ တရား ျဖစ္ပါသည္။ […]

  Continue Reading...

 • ေန႔တစ္ေန႔၏ ညေန ၅-နာရီအခ်ိန္ခန္႔ျဖစ္၏။ ၁၃၇၂-၇၃-ခုု၊ပညာသင္ႏွစ္၏ ႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခ်ိန္ နီးေနျပီးျဖစ္သျဖင့္ သင္နည္းမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေနစဥ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ အရွင္ပညာေဇာတ ေရာက္လာျပီး ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ၏ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည္. ေရႊရတုေမြးေန႔ စာေစာင္အတြက္ စာမူေတာင္းခံေပးပါဟု ဆို၏၊ စာေရးသူအားလည္း စာမူတစ္ေစာင္ေရးေပးပါဟု ေတာင္းဆို၏။ စာေရးသူက မိမိရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည္ဟု ဆိုေသာအခါ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည့္သူ မ်ားေန၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေရးသားပူေဇာ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျပန္၏။ ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ ဆိုသူကား တစ္ျခားမဟုတ္၊ စာေရးသူအေပၚ၌ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးေသာ ေလးစားရေသာ မိတ္ေဆြသီတင္းသံုးေဖာ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သာသနာ့တကၠသိုလ္၌ အတူေန ပညာသင္ဖက္လည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ဆရာေတာ္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးခဲ့ရသကဲ့သို႔ မိမိိအတြက္လည္း ဆရာေတာ္က မ်ားစြာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ဖူး၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ […]

  စာသိကို ကိုယ္သိျဖစ္ေအာင္ လက္ေတြ႕က်က်ေပါင္းစပ္ႏိုင္သူ

  ေန႔တစ္ေန႔၏ ညေန ၅-နာရီအခ်ိန္ခန္႔ျဖစ္၏။ ၁၃၇၂-၇၃-ခုု၊ပညာသင္ႏွစ္၏ ႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခ်ိန္ နီးေနျပီးျဖစ္သျဖင့္ သင္နည္းမွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားေနစဥ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ အရွင္ပညာေဇာတ ေရာက္လာျပီး ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ၏ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည္. ေရႊရတုေမြးေန႔ စာေစာင္အတြက္ စာမူေတာင္းခံေပးပါဟု ဆို၏၊ စာေရးသူအားလည္း စာမူတစ္ေစာင္ေရးေပးပါဟု ေတာင္းဆို၏။ စာေရးသူက မိမိရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည္ဟု ဆိုေသာအခါ ရွမ္းဘာသာျဖင့္ ေရးသားပူေဇာ္မည့္သူ မ်ားေန၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ ေရးသားပူေဇာ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုျပန္၏။ ဆရာေတာ္ဦးသုခမိႏၵ ဆိုသူကား တစ္ျခားမဟုတ္၊ စာေရးသူအေပၚ၌ ေက်းဇူးရွိခဲ့ဖူးေသာ ေလးစားရေသာ မိတ္ေဆြသီတင္းသံုးေဖာ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သာသနာ့တကၠသိုလ္၌ အတူေန ပညာသင္ဖက္လည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ဆရာေတာ္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးခဲ့ရသကဲ့သို႔ မိမိိအတြက္လည္း ဆရာေတာ္က မ်ားစြာ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ဖူး၏။ ဆရာေတာ္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ႏွင့္ […]

  Continue Reading...

 • ေဟမႏၲရာသီ၏ တစ္ခုေသာ ညေနခင္းအခ်ိန္ သာသနာ့တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)၏ ကခ်င္အေဆာင္မႈးဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်သည္ စာမူေတာင္းခံလႊာ စာအိတ္တစ္အိတ္ႏွင့္ စာေရးသူထံေရာက္ရွိလာ၏ ေရာက္မဆိုက္ပင္ သူက ဦးနရိန္ဘုရား အရွင္ဘုရားရဲ႕မိတ္ေဆြရင္းၾကီး အရွင္သုခမိႏၵ(တန္႕ယန္း) သူ႕နယ္ေျမ သူ႕ေဒသ လြိဳင္တိန္ခမ္းမွာ သာသနာျပဳေနတာ အေတာ္ေအာင္ျမင္ေနတယ္ဘုရား အရွင္ဘုရားလည္းၾကားသိျပီးသား ျဖစ္မွာပါ အခုသူရဲ႕သက္ေတာ္ (၅၀)ျပည့္မွာ ေရႊရတုဝိဇာတအထိမ္္းအမွတ္ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပမွာမို႔ အဲ့ဒီပြဲအမီ သူရဲ႕သာသနာျပဳမွတ္တမ္းစာေစာင္ထုတ္မွာ အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔သူ႔အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးသားခ်ီးျမွင့္ေပးေစလိုပါတယ္ဘုရား ဟုဝမ္းသာအားရစာမူေတာင္းခံလာသည္။ အရွင္ဇာေနယ်ထံမွ ဤကဲ့သို႔ဝမ္းသာစကား ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ေမြးေန႔ရွင္ အရွင္သုခမိႏၵ စာေရးသူတို႔ႏွင့္ သာသနာ့တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္စဥ္ကာလသူ၏ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ သိမ္ေမြ႕မႈမ်ား အေနအထိုင္ရုိးသား၍ စာေပၾကိဳးစားခဲ့ပံုမ်ား တိုင္းရင္းသားရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္လင့္ကစား အမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရာတြင္ ဂါရဝ နိဝါတ ခႏၱီတရားထားတတ္ပံုမ်ား အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ပံုမ်ား မဟာဓမၼာစရိယ  M.A ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ […]

  စြမ္းအားကိုယ္စီ ရွိၾကသည္

  ေဟမႏၲရာသီ၏ တစ္ခုေသာ ညေနခင္းအခ်ိန္ သာသနာ့တကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)၏ ကခ်င္အေဆာင္မႈးဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်သည္ စာမူေတာင္းခံလႊာ စာအိတ္တစ္အိတ္ႏွင့္ စာေရးသူထံေရာက္ရွိလာ၏ ေရာက္မဆိုက္ပင္ သူက ဦးနရိန္ဘုရား အရွင္ဘုရားရဲ႕မိတ္ေဆြရင္းၾကီး အရွင္သုခမိႏၵ(တန္႕ယန္း) သူ႕နယ္ေျမ သူ႕ေဒသ လြိဳင္တိန္ခမ္းမွာ သာသနာျပဳေနတာ အေတာ္ေအာင္ျမင္ေနတယ္ဘုရား အရွင္ဘုရားလည္းၾကားသိျပီးသား ျဖစ္မွာပါ အခုသူရဲ႕သက္ေတာ္ (၅၀)ျပည့္မွာ ေရႊရတုဝိဇာတအထိမ္္းအမွတ္ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပမွာမို႔ အဲ့ဒီပြဲအမီ သူရဲ႕သာသနာျပဳမွတ္တမ္းစာေစာင္ထုတ္မွာ အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔သူ႔အေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ေရးသားခ်ီးျမွင့္ေပးေစလိုပါတယ္ဘုရား ဟုဝမ္းသာအားရစာမူေတာင္းခံလာသည္။ အရွင္ဇာေနယ်ထံမွ ဤကဲ့သို႔ဝမ္းသာစကား ၾကားလိုက္ရေသာအခါ ေမြးေန႔ရွင္ အရွင္သုခမိႏၵ စာေရးသူတို႔ႏွင့္ သာသနာ့တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္စဥ္ကာလသူ၏ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ သိမ္ေမြ႕မႈမ်ား အေနအထိုင္ရုိးသား၍ စာေပၾကိဳးစားခဲ့ပံုမ်ား တိုင္းရင္းသားရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္လင့္ကစား အမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရာတြင္ ဂါရဝ နိဝါတ ခႏၱီတရားထားတတ္ပံုမ်ား အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ပံုမ်ား မဟာဓမၼာစရိယ  M.A ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ […]

  Continue Reading...

 • မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ တကၠသုိလ္သွ်င္သီရိ (ဓမၼာစရိယ၊ B.A) ———————————————-           ပုလဲေရာင္ျဖဴ ဆဒၵန္ျဖဴလည္း၊ ျမိဳင္ငူေတာစြယ္၊ သေႏၶတြယ္၍၊ လူ၀ယ္လူဆန္း၊ လူထိပ္ပန္းက၊ ျမိဳင္နန္းရိွရာ၊ ေတာမွ လာ၏။ ဤေလာက လူသားတို႔ ေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴသည္ေတာအရပ္မွ ေပၚေပါက္၍ မင္း ဧကရာဇ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ခံ ျမင့္ျမတ္ေသာ အထူးပူေဇာ္ခံရေသာ ဆင္မင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာရသကဲ့သို႔     ဤေလာက ရိွ သက္ရိွသက္မဲ့ အရာအားလံုးသည္ မည္သည့္ေရာတြင္မွ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ သူ၏အရည္အေသြးႏွင့္သူ ရိွၾကစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ေတာမွာပဲ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ ေတာင္မွာပဲ ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္း ရိွလာေသာပုဂၢိဳလ္ဟူသမွ် ေတာ္၀င္ေနရာသို႔ေရာက္ျပီး အသံုး၀င္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားကာ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုး ပူေဇာ္မႈကုိခံရသည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက သဘာ၀ […]

  ေငြသဇင္ေတာ္ဝင္ ပန္းဆင္ျမန္းပူေဇာ္စို႔

  မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ တကၠသုိလ္သွ်င္သီရိ (ဓမၼာစရိယ၊ B.A) ———————————————-           ပုလဲေရာင္ျဖဴ ဆဒၵန္ျဖဴလည္း၊ ျမိဳင္ငူေတာစြယ္၊ သေႏၶတြယ္၍၊ လူ၀ယ္လူဆန္း၊ လူထိပ္ပန္းက၊ ျမိဳင္နန္းရိွရာ၊ ေတာမွ လာ၏။ ဤေလာက လူသားတို႔ ေလးစားျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ ဆဒၵန္ဆင္ျဖဴသည္ေတာအရပ္မွ ေပၚေပါက္၍ မင္း ဧကရာဇ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ခံ ျမင့္ျမတ္ေသာ အထူးပူေဇာ္ခံရေသာ ဆင္မင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာရသကဲ့သို႔     ဤေလာက ရိွ သက္ရိွသက္မဲ့ အရာအားလံုးသည္ မည္သည့္ေရာတြင္မွ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ သူ၏အရည္အေသြးႏွင့္သူ ရိွၾကစျမဲျဖစ္ပါသည္။ ေတာမွာပဲ ျဖစ္ေပၚ ျဖစ္ေပၚ ေတာင္မွာပဲ ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ အရည္အေသြး အရည္အခ်င္း ရိွလာေသာပုဂၢိဳလ္ဟူသမွ် ေတာ္၀င္ေနရာသို႔ေရာက္ျပီး အသံုး၀င္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားကာ လူအမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုး ပူေဇာ္မႈကုိခံရသည္မွာ ဓမၼတာ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာက သဘာ၀ […]

  Continue Reading...

 • ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုမွာ အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္မႈသည္ မလြယ္ကူ။ မိသားစုပတ္၀န္းက်င္၊ မိတ္ေဆြပတ္၀န္းက်င္၊ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သဟဇာတ မွ်တဖို႔သည္ ခက္ခဲပါလွ၏ ။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ခက္ခဲလွသည္တြင္ အားလံုးခ်ာလည္လွည့္ကာ အျပန္အလွန္ နားလည္ႏိူင္စြမ္း အေပးအယူ မွ်တႏိုင္စြမ္းသည္ ပို၍ခက္ခဲလွသည္။ ထိုသုိ႔ ခက္ခဲေသာအမႈကုိ ျပဳႏိုင္စြမ္းေသာမိသားစုတစ္စုကို ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔လိုက္ရသည္။ တန္႔ယန္းျမိဳ႕မွ သပၸါယေဂဟာ မိသားစုျဖစ္သည္။ ထိုသပၸါယေဂဟာတြင္ ဖခင္ ဦးလွေရႊ + မိခင္ ေဒၚညြန္႔၊ သမီးၾကီး မနန္းၾကည္ၾကည္သိန္းႏွင့္ သားငယ္ စုိင္းသိန္းလြင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက၍ သကၤန္းပရိကၡရာ နိဗၺာန္ကုန္သည္ျဖစ္သည္။ အ ေရာင္းအ၀ယ္ကလည္း သင့္တင့္၊ လုပ္ငန္းသေဘာကလည္း ေအးခ်မ္း၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲၾကေသာ မိသားစုလည္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကစရာ […]

  သပၸါယေဂဟာ

  ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုမွာ အခ်င္းခ်င္း မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္မႈသည္ မလြယ္ကူ။ မိသားစုပတ္၀န္းက်င္၊ မိတ္ေဆြပတ္၀န္းက်င္၊ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သဟဇာတ မွ်တဖို႔သည္ ခက္ခဲပါလွ၏ ။ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ခက္ခဲလွသည္တြင္ အားလံုးခ်ာလည္လွည့္ကာ အျပန္အလွန္ နားလည္ႏိူင္စြမ္း အေပးအယူ မွ်တႏိုင္စြမ္းသည္ ပို၍ခက္ခဲလွသည္။ ထိုသုိ႔ ခက္ခဲေသာအမႈကုိ ျပဳႏိုင္စြမ္းေသာမိသားစုတစ္စုကို ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔လိုက္ရသည္။ တန္႔ယန္းျမိဳ႕မွ သပၸါယေဂဟာ မိသားစုျဖစ္သည္။ ထိုသပၸါယေဂဟာတြင္ ဖခင္ ဦးလွေရႊ + မိခင္ ေဒၚညြန္႔၊ သမီးၾကီး မနန္းၾကည္ၾကည္သိန္းႏွင့္ သားငယ္ စုိင္းသိန္းလြင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾက၍ သကၤန္းပရိကၡရာ နိဗၺာန္ကုန္သည္ျဖစ္သည္။ အ ေရာင္းအ၀ယ္ကလည္း သင့္တင့္၊ လုပ္ငန္းသေဘာကလည္း ေအးခ်မ္း၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲၾကေသာ မိသားစုလည္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပူပင္ေသာက ေၾကာင့္ၾကစရာ […]

  Continue Reading...

 • 1372 – ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ 26. 4. 2011 ၊ အဂၤ ါေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕၊ လြယ္တိန္ခမ္းေက်ာင္းတိုက္းၾကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ နယ္လွည့္ဓမၼကထိက ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဘဒၵႏ ၱသုခမိႏၵ၏ ေရႊရတုေမြးေန႔ ပူဇာသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ ႏိူင္ငံေတာ္စာေပ (18) ဆုရွင္ ေျမလယ္မင္းလြင္ ေရးဖြဲ႔သီကံုးသည့္ ရတုလီလီေဆာင္စြမ္းေစ အမည္ရိွ ထပ္ကြန္႔ရွစ္ဆယ္ေပၚေတးထပ္ * ေတာင္တန္းသာသနာ ျပဳရာအတြက္ တုကာဖက္ မမီႏိုင္စရာ လူ႔ရြာအတြက္ အရွည္ခုိင္မာေအာင္ ၾကည္လိႈင္သဒၶါ ေမတၱာပြား ေဆာင္စြမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕  ေမွာင္ခန္းဖယ္ခဲ့ ေတာင္တန္းနယ္လွဲ႔ (လွည့္) , ျပဳသာသနာသည္ လူ႔ကမၻာမွာ လင္းလက္ေစတကား ။ […]

  ရတုအလီလီေဆာင္စြမ္းေစ

  1372 – ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္၊ 26. 4. 2011 ၊ အဂၤ ါေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕၊ လြယ္တိန္ခမ္းေက်ာင္းတိုက္းၾကီး၏ ဦးစီးပဓာနနာယက သာသနတကၠသီလ မဟာဓမၼာစရိယ M.A (Buddhism) ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ နယ္လွည့္ဓမၼကထိက ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဘဒၵႏ ၱသုခမိႏၵ၏ ေရႊရတုေမြးေန႔ ပူဇာသဘင္ အခမ္းအနားတြင္ ႏိူင္ငံေတာ္စာေပ (18) ဆုရွင္ ေျမလယ္မင္းလြင္ ေရးဖြဲ႔သီကံုးသည့္ ရတုလီလီေဆာင္စြမ္းေစ အမည္ရိွ ထပ္ကြန္႔ရွစ္ဆယ္ေပၚေတးထပ္ * ေတာင္တန္းသာသနာ ျပဳရာအတြက္ တုကာဖက္ မမီႏိုင္စရာ လူ႔ရြာအတြက္ အရွည္ခုိင္မာေအာင္ ၾကည္လိႈင္သဒၶါ ေမတၱာပြား ေဆာင္စြမ္းအက်ယ္ခ်ဲ႕  ေမွာင္ခန္းဖယ္ခဲ့ ေတာင္တန္းနယ္လွဲ႔ (လွည့္) , ျပဳသာသနာသည္ လူ႔ကမၻာမွာ လင္းလက္ေစတကား ။ […]

  Continue Reading...

 • ဘဒၵႏ ၱေဇာတိက (မန္းနဲ႔ေဇာ) ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (သင္ၾကား) သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္။ လူသားမ်ားသည္ ကာမဘံုမွာ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လိုလားမႈအျဖစ္မ်ားသည့္ ေနရာဌာနကို ကာမဘံုဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းဘံု၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ကာမဘံုသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လိုလားမႈမ်ားလည္း အတိုင္းအ ဆမဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည္။ လိုလားမႈျဖစ္လာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေတြ႔ ျမင္လာၾက၏။ ေတြ႔ျမင္လာရသည့္ လိုအပ္ခ်က္တို႕ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိူင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ထားရိွလာၾကသည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္ကိုပင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ပန္းတိုင္တစ္ခုစီ စိုက္ထူလ်က္သား ျဖစ္သြားၾက၏။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ပန္းခင္းေသာလမ္းေပၚတြင္သာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ မဟုတ္ပါ။ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရသည္။ ခ်မွတ္ ထားသည့္ […]

  ပန္းတုိင္သုိ႔

  ဘဒၵႏ ၱေဇာတိက (မန္းနဲ႔ေဇာ) ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (သင္ၾကား) သာသနာ့တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္။ လူသားမ်ားသည္ ကာမဘံုမွာ ေမြးဖြားလာၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လိုလားမႈအျဖစ္မ်ားသည့္ ေနရာဌာနကို ကာမဘံုဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ယင္းဘံု၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ကာမဘံုသားမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လိုလားမႈမ်ားလည္း အတိုင္းအ ဆမဲ့ ျဖစ္ေနၾကသည္။ လိုလားမႈျဖစ္လာေတာ့ လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ေတြ႔ ျမင္လာၾက၏။ ေတြ႔ျမင္လာရသည့္ လိုအပ္ခ်က္တို႕ကို ျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းႏိူင္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စီကုိယ္စီ ထားရိွလာၾကသည္။ ယင္းဦးတည္ခ်က္ကိုပင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး ပန္းတိုင္တစ္ခုစီ စိုက္ထူလ်က္သား ျဖစ္သြားၾက၏။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌ ပန္းခင္းေသာလမ္းေပၚတြင္သာ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းရသည္ မဟုတ္ပါ။ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရသည္။ ခ်မွတ္ ထားသည့္ […]

  Continue Reading...

 • ပင္ပြꨯးတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳလိꨀ္ꨳ ပရိယတ္တိသꨑ္ꨒမ္မပꨣလ ꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (55) (23.5.2013) ꨀꨤင္ꨓ္ꨮ ꩂ မြင္းေတꨣꨲ ꨼꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ၊ ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼း꨾꨻ မြင္းေတꨣꨲ ꨾း꨾꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨀုမ္ꨁြပ္ꨳꨁူပ္ꨲ ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (ꩀꩀ) ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းေသ တမ္းဝꨤင္းꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ မူိဝ္းꨓꨣꨳ၊ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ လြင္ꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္သꨣꨲသꨓꨣꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ (24.5.20313) ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼꨽ မြင္း တမ္ꨳတီꨳ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨬတꨲꨡဝ္ တီꨳဝတ္ꨵမင္ꨲꨀလꨣꨲမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ပꨤင္းꨡဝ္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨓꨣꨲယꨀꨁဝ္ ꨡိꨀ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨡြင္ꨲလိꨀ္ꨳꨁဝ္ ေယꨣးꨁိင္း ꨕꨰဝ္မꨣး တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ […]

  ၅၅ ႀကိမ္ေျမႇာက္ ပင္လံုစာျပန္ပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီး

  ပင္ပြꨯးတꨰမ္ꨳတြပ္ꨲꨁူꨓ္ꨵꨁꨯꨳလိꨀ္ꨳ ပရိယတ္တိသꨑ္ꨒမ္မပꨣလ ꨀꨰꨓ္ꨲꨅဝ္ꨳꨅုိင္ꨳတꨯး ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (55) (23.5.2013) ꨀꨤင္ꨓ္ꨮ ꩂ မြင္းေတꨣꨲ ꨼꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ၊ ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼း꨾꨻ မြင္းေတꨣꨲ ꨾း꨾꨻ မြင္းꨓꨓ္ꨵ ပြꨀ္ꨳꨓုိင္ꨳ တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ꨟꨱတ္းပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨀုမ္ꨁြပ္ꨳꨁူပ္ꨲ ပြꨀ္ꨳꨀမ္း (ꩀꩀ) ယဝ္ꨵတူဝ္ꨳလီငꨤမ္းေသ တမ္းဝꨤင္းꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ ပုꨓ္ꨳတꨣꨲ မူိဝ္းꨓꨣꨳ၊ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ လြင္ꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္သꨣꨲသꨓꨣꨲꨀꨮꨣꨲယဝ္ꨵ။ (24.5.20313) ဝꨤꨯးဝꨓ္း ꨼꨽ မြင္း တမ္ꨳတီꨳ ငဝ္ꨳငုꨓ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းလူင္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨅုိင္ꨳတꨯး ဝꨱင္းပꨤင္လူင္ꨓꨓ္ꨵ ꨬတꨲꨡဝ္ တီꨳဝတ္ꨵမင္ꨲꨀလꨣꨲမူꨉ္ꨲေတꨣꨲ ပꨤင္းꨡဝ္ သင္ꨲꨁꨣꨲꨓꨣꨲယꨀꨁဝ္ ꨡိꨀ္ꨲလူꨉ္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨡြင္ꨲလိꨀ္ꨳꨁဝ္ ေယꨣးꨁိင္း ꨕꨰဝ္မꨣး တမ္ꨳတီꨳ ꨟူင္းထမ္းလူင္ သုဝꨓ္ꨲꨓꨕူꨲမိ ဝတ္ꨵပိတꨀꨤတ္ꨳ […]

  Continue Reading...

 • ညီေတာ္ သုခမိန္ေရ . . . ညီေတာ့္ေမြးေန႔ကုိ သြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာပဲရွိတယ္. . . အဲဒီလုိ စီစဥ္ေနတံုး. . . မတ္လ ၂၄ ရက္ ၈း၂၅ နာရီ ေက်ာင္းက ကုိရင္ေတြကုိ စာခ်အၿပီး ဒကာ/ဒကာမေတြနဲ႔ စကားေျပာေနခ်ိန္မွာ . . ေက်ာင္းကုိ ခါသြားေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ ငလွ်င္ႀကီးတစ္ခု လႈပ္သြားတယ္။ တပည့္ေတာ္ေက်ာင္းကုိ ခါေနတာပဲ . . .။ ကုိရင္ေတြက . . . ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ ပန္းအုိးႀကီးေတြကုိ လွဲမက်ေအာင္ ဖတ္ထားၾကတယ္ . . .။ ဒါနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ ဖုန္းတဂြမ္ဂြမ္နဲ႔ တစ္ညလံုး ညံေနေတာ့တာပဲ . . […]

  ထန္းလ်က္ထုတ္ေလးမ်ား ေနာက္ကြယ္မွာ . . .

  ညီေတာ္ သုခမိန္ေရ . . . ညီေတာ့္ေမြးေန႔ကုိ သြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာပဲရွိတယ္. . . အဲဒီလုိ စီစဥ္ေနတံုး. . . မတ္လ ၂၄ ရက္ ၈း၂၅ နာရီ ေက်ာင္းက ကုိရင္ေတြကုိ စာခ်အၿပီး ဒကာ/ဒကာမေတြနဲ႔ စကားေျပာေနခ်ိန္မွာ . . ေက်ာင္းကုိ ခါသြားေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ ငလွ်င္ႀကီးတစ္ခု လႈပ္သြားတယ္။ တပည့္ေတာ္ေက်ာင္းကုိ ခါေနတာပဲ . . .။ ကုိရင္ေတြက . . . ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ ပန္းအုိးႀကီးေတြကုိ လွဲမက်ေအာင္ ဖတ္ထားၾကတယ္ . . .။ ဒါနဲ႔ ေက်ာင္းမွာ ဖုန္းတဂြမ္ဂြမ္နဲ႔ တစ္ညလံုး ညံေနေတာ့တာပဲ . . […]

  Continue Reading...