အေမးအေျဖ Archive

 • (၁) တစ္ေယာက္ေသာသူအေပၚေမတၱာမ်ားမ်ားပို႔လ်ွင္ေရာင္ျပန္ဟပ္တယ္ဆိုတာမွန္ပါသလား အရွင္ဘုရား။ (၂) ဝဋ္ဆိုတာဒီဘဝမွာပဲလည္တယ္ဆိိုတာေကာမွန္ပါသလားဘုရား။ ေမးခြန္းရွင္ Nangthu Zarpwae (1) ၅၂၈ အတြက္ လံုးဝမွန္ပါတယ္။ ေမတၱာဆိုတာ ေဒါသရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ ေဒါသထြက္ရင္ စိတ္ပူမယ္။ ေမတၱာထားရင္ စိတ္ေအးမယ္။ ေရာင္ျပန္ဟပ္တာကို မေမ်ွာ္သင့္ပါဘူး။ ေမတၱာစိတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းပါတယ္။   (2) စိတ္ျဖစ္စဥ္ (စိတ္အဆင့္ဆင့္)မွာ ေဇာ ၇ ခ်က္ရိွတယ္။ ပထမေဇာက ဒီ ဘဝ မွာ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ခုခ်က္ခ်င္း သူမ်ားကို ၿပံဳးျပ သူမ်ားကလည္း ျပန္လည္ၿပံဳးျပပါမယ္။ ခုခ်က္ခ်င္း သူမ်ားကို လက္သီးနဲ႔ထိုး သူမ်ားလည္း ခ်က္ခ်င္း ကိုယ့္ကုိယ္ ျပန္ထိုးမယ္။ သတၱမေဇာကေတာ့ ဒီဘဝကေသျပီး ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းဘဝမွာ အက်ဳိးေပးမယ္။ အလယ္ေဇာငါးခ်က္ (ဒုတိယေဇာမွ ဆ႒မေဇာ) […]

  ေမတၱာ နဲ႔ ဝဋ္ဆုိတာ

  (၁) တစ္ေယာက္ေသာသူအေပၚေမတၱာမ်ားမ်ားပို႔လ်ွင္ေရာင္ျပန္ဟပ္တယ္ဆိုတာမွန္ပါသလား အရွင္ဘုရား။ (၂) ဝဋ္ဆိုတာဒီဘဝမွာပဲလည္တယ္ဆိိုတာေကာမွန္ပါသလားဘုရား။ ေမးခြန္းရွင္ Nangthu Zarpwae (1) ၅၂၈ အတြက္ လံုးဝမွန္ပါတယ္။ ေမတၱာဆိုတာ ေဒါသရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ပါ။ ေဒါသထြက္ရင္ စိတ္ပူမယ္။ ေမတၱာထားရင္ စိတ္ေအးမယ္။ ေရာင္ျပန္ဟပ္တာကို မေမ်ွာ္သင့္ပါဘူး။ ေမတၱာစိတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းပါတယ္။   (2) စိတ္ျဖစ္စဥ္ (စိတ္အဆင့္ဆင့္)မွာ ေဇာ ၇ ခ်က္ရိွတယ္။ ပထမေဇာက ဒီ ဘဝ မွာ ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးသက္ေရာက္ပါတယ္။ ခုခ်က္ခ်င္း သူမ်ားကို ၿပံဳးျပ သူမ်ားကလည္း ျပန္လည္ၿပံဳးျပပါမယ္။ ခုခ်က္ခ်င္း သူမ်ားကို လက္သီးနဲ႔ထိုး သူမ်ားလည္း ခ်က္ခ်င္း ကိုယ့္ကုိယ္ ျပန္ထိုးမယ္။ သတၱမေဇာကေတာ့ ဒီဘဝကေသျပီး ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းဘဝမွာ အက်ဳိးေပးမယ္။ အလယ္ေဇာငါးခ်က္ (ဒုတိယေဇာမွ ဆ႒မေဇာ) […]

  Continue Reading...

 • San Hom အရွင္ဘုရား ေသတဲ့သူကုိ ရည္စူးၿပီး ဆြမ္းသြပ္အမွ်ေဝေပးတာ ေသဆံုးသြားတဲ့သူ ရႏုိင္ မရနုိင္ သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။ တခ်ဳိ႕လူေတြက ေျပာတယ္ ေသသြားတဲ့သူေတြ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အလွဴအတန္းလုပ္တဲ့သူေတြပဲ ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါ အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲဘုရား။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။ Sao Su Kham ေသဆံုးသြားတဲ့သူေတြ တခ်ဳိ႕ရႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ မရႏုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖရပါမယ္။ မရနုိင္တဲ့သူေတြကေတာ့- (၁) ငရဲက်သြားသူ- အကုသုိလ္ ဆုိးက်ဳိးေပးခံေနရသူျဖစ္လုိ႔ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြလုပ္၊ အမွ်အတမ္းေပး ေဝေသာ္လည္း မသိႏုိင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ (၂) တိရစၦာန္ဘဝ ေရာက္သြားသူ- တိရစၦာန္ဆုိတာ လူ႔စကား နားမလည္ေတာ့ဘူး။ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြ လုပ္ေပးေသာ္လည္း မသိႏိုင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ […]

  ေသဆံုးၿပီးသူ ရည္စူးလွဴ ေသသူရမရ

  San Hom အရွင္ဘုရား ေသတဲ့သူကုိ ရည္စူးၿပီး ဆြမ္းသြပ္အမွ်ေဝေပးတာ ေသဆံုးသြားတဲ့သူ ရႏုိင္ မရနုိင္ သိခ်င္ပါတယ္ ဘုရား။ တခ်ဳိ႕လူေတြက ေျပာတယ္ ေသသြားတဲ့သူေတြ မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အလွဴအတန္းလုပ္တဲ့သူေတြပဲ ရတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါ အရွင္ဘုရား ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲဘုရား။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။ Sao Su Kham ေသဆံုးသြားတဲ့သူေတြ တခ်ဳိ႕ရႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ မရႏုိင္ဘူးလုိ႔ပဲ ေျဖရပါမယ္။ မရနုိင္တဲ့သူေတြကေတာ့- (၁) ငရဲက်သြားသူ- အကုသုိလ္ ဆုိးက်ဳိးေပးခံေနရသူျဖစ္လုိ႔ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြလုပ္၊ အမွ်အတမ္းေပး ေဝေသာ္လည္း မသိႏုိင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ (၂) တိရစၦာန္ဘဝ ေရာက္သြားသူ- တိရစၦာန္ဆုိတာ လူ႔စကား နားမလည္ေတာ့ဘူး။ သူ႔အတြက္ ကုသုိလ္ေတြ လုပ္ေပးေသာ္လည္း မသိႏိုင္၊ သာဓုမေခၚႏုိင္လုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ပါ။ […]

  Continue Reading...